Nový studijní program nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci

Nový studijní program nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci
6. října 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci je nový studijní program, který startuje na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Absolventi bakalářských studijních programů jakéhokoliv oboru se do 25. října mohou zapsat do navazujícího studia a získat tak během tří let aprobaci sociálního pracovníka.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci umožňuje podání přihlášky ještě nyní a začít studovat v aktuálním podzimním semestru. „Je možné se přihlásit z jakéhokoliv bakalářského studia. Jedná se o první program, který reaguje na připravovanou reformu v psychiatrické péči, a měl by naplnit potřeby nové koncepce pojetí péče o duševně nemocné,“ vysvětlila pro Proglas Lucie Cincialová, proděkanka pro organizaci, rozvoj a vnější vztahy Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a upřesnila, že „tento nový program se otevírá jak v prezenční tak v kombinované formě.“ Absolventi nového navazujícího tříletého oboru získají aprobaci sociálního pracovníka, který bude moci pracovat jak v domácím prostředí klientů s duševním onemocněním tak v rámci multidisciplinárního týmu paliativních pracovníků v hospicích a jiných zařízeních. „Výsledkem studia bude kvalifikovaný sociální pracovník podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.“

„Pro přihlášení je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku, která je na webových stránkách fakulty,“ říká Cincialová a dodává, že odkaz je na více místech, například na facebookovém profilu fakulty. Přihlašování poběží do 25. října. Přijatí studenti pak nastoupí ještě do podzimního semestru tohoto akademického roku.

Za zmínku stojí i historie vzniku studijního programu. Může se zdát, že reaguje na aktuální situaci na poli sociálních služeb, nicméně „se program připravoval dlouho. Akreditaci obor získal v minulém týdnu. Nyní je spuštěno přihlašování a v listopadu se zahájí výuka,“ uzavírá Lucie Cincialová.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony