Nová jmenování na CMTF UP v Olomouci

30. října 2008 Události Autor: Radka Rozkovcová

V měsíci říjnu získal titul "docent" P. Damián Němec a titul "profesor" P. František Kunetka - oba vyučující na olomoucké Cyrilo-metodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

V pátek 24. října 2008 předal rektor Univerzity Palackého prof. Lubomír Dvořák jmenovací dekrety novým docentům. Byl mezi nimi Damián Němec, proděkan a vedoucí Katedry církevního práva CMTF UP. Doc. Damián Němec, dr, dominikán, působí od r. 1991 jako vědecko-pedagogický pracovník Cyrilometodějské teologické fakulty, od r. 1994 též Právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké práci se specializuje na řeholní právo a oblast vztahů mezi státem a církvemi, především s katolickou církví, se zaměřením na konkordátní právo. Podílí se na formulaci církevní legislativy, zvláště v oblasti vlastního práva řeholních institutů, spolupracuje na překladech liturgických textů a církevních dokumentů.

V pátek 31. října 2008 bude mezi univerzitními profesory, jež jmenuje prezident republiky, také František Kunetka, salesián, vedoucí Katedry liturgické teologie CMTF UP. Je prvním profesorem teologie v oboru liturgických věd na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá otázkami kořenů i současných podob křesťanského slavení v jejich ekumenické dimenzi; specializuje se na liturgii svátostí. Jeho zásluhou došlo ke vzniku samostatné Katedry liturgické teologie, jež je první svého druhu nejen v ČR, ale i v bližším středoevropském regionu.

(převzato z tiskové zprávy Pavla Černušky, proděkana CMTF)

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony