Díky digitální synodě církev zná názor na budoucnost a problémy dneška tisíců katolíků i nevěřících

Díky digitální synodě církev zná názor na budoucnost a problémy dneška tisíců katolíků i nevěřících

Až 20 milionů lidí se zapojilo do synodního procesu ve velké míře díky dosahu internetu. Ten stojí za 110 000 synodními reflexemi. Díky sponzoringu vatikánského dikasteria pro komunikaci a spolupráci s influencery bylo možné oslovit miliony lidí, zejména prostřednictvím TikToku, Facebooku nebo Instagramu –⁠ uvádí sekretariát synody, podle něhož se ale církev musí v oblasti přítomnosti na sociálních sítích ještě hodně učit.

P. Jeffrey Segovia při prezentaci výsledků online synody ocenil, že 10 % odeslaných odpovědí došlo od nevěřících a nekatolíků. Podle něj to ukazuje, že i lidé mimo církev o společenství s církví mají zájem, což považuje za dobrý signál.

Dikasterium pro komunikaci podle Segovii chtělo digitální formou synody uznat přítomnost věřících v digitální kultuře a médiích, a využiít „ty, kteří se již v digitálních médiích pohybují, tedy influencery z celého světa“, aby mohli „zapojit své následovníky“ do snahy církve naslouchat co nejširšímu publiku. Církvi to také poskytlo příležitost „doprovázet je“, protože i oni jsou členy církve.

Stejně jako při osobních konzultacích, které se konaly nejčastěji ve farnostech, otec Segovia potvrdil, že jednou z otázek, které zazněly na digitální synodě, byla otázka nevyslechnutí a vnímání klerikalismu. Účastníci digitální synody konkrétně upozornili na jeden problém, a to že „církev nezná jazyk těch, kteří se pohybují v digitálním světě, pro které je často obtížné s církví komunikovat“. Podle otce Segovii však účastníci uznali, že se jim pastorační pracovníci snaží „přiblížit“. „Měli také pocit, že mohou s lidmi v církvi mluvit“ rychleji, protože mnoho kněží a řeholníků a řeholnic má účty na sociálních sítích, jejichž prostřednictvím je mohou snáze oslovit.

Naděje, kterou účastníci digitální synody vyjádřili, podle otce Segovii spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že jejich problémy byly vzaty v úvahu a jejich hlasy byly vyslyšeny, „můžeme společně pokročit a posunout se k lepší budoucnosti církve“.

Zdroj: Vatican News, synod.va