Arcibiskup Graubner: Synoda je pro nás školou, mám z ní dobrý dojem

Arcibiskup Graubner: Synoda je pro nás školou, mám z ní dobrý dojem

Vytvořením souhrnu pěti dnů intenzivní práce a pozdravem předsedy Rady evropských biskupských konferencí arcibiskupa Gintarase Grušase skončila první část kontinentálního shromáždění synody. O výstupu budou nyní předsedové evropských biskupských konferencí do neděle jednat za zavřenými dveřmi. Účastníci synody v Praze navrhli pravidelná setkávání biskupů s laiky v budoucnosti. 

Při středeční mši ve svatovítské katedrále generální sekretář synody Mario kardinál Grech zdůraznil, že i nadále se každý den musíme znovu ptát, čím jsme jako katolická církev odlišní, co nás odlišnými činí a zda jsme ˝ve vztahu˝. Naše snahy se podle Grecha nemají stát ˝cvičením ve výlučném rozlišování mezi těmi, kdo jsou uvnitř a těmi, kdo jsou vně˝.

Během pracovních zasedání  synodálního shromáždění bylo představeno 39 národních zpráv k otázkám dokumentu pro kontinentální etapu. Diskuse v 25 skupinách pak zahrnovaly i delegáty zapojené online. Několik hostujících řečníků podle arcibiskupa Grušase prožívalo synodalitu ve vzájemném naslouchání jako v rodině, kterou v tomto případě tvořili muži i ženy, laici i zasvěcení, kněží a biskupové. Při každodenní bohoslužbě a společných modlitbách, ke kterým se připojovalo na 180 klášterů rozesetých po celé Evropě, zněly prosby za mír na Ukrajině, za oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii, za jednotu křesťanů. 

˝Redakční výbor předložil shromáždění návrh konečného textu. Jedná se o dokument, který byl vypracován podle pokynů a slov shromáždění. Nebyl tedy předpřipraven, což z něj činí dokument prozatímní a podléhající pozměňovacím návrhům účastníků a některým redakčním úpravám,˝ informují organizátoři. Konkrétně pojmenovává například potřebu prohloubit teologii synodality a potřebu formace k synodalitě, která by brala v úvahu i znamení doby. Jedním z důrazných návrhů shromáždění je, aby se podobné setkání, na němž se spolu sejdou biskupové a laici, konalo pravidelně, nejméně jednou za deset let.

Poslechněte si, jak arcibiskup Jan Graubner, který bude z pozice předsedy České biskupské konference od zítřka do neděle se svými evropskými protějšky pokračovat v jednáních, zhodnotil dosavadní práci kontinentální synody: