Představitelé evropské církve vyjádřili závazek nadále prožívat a podporovat synodální zkušenost

Představitelé evropské církve vyjádřili závazek nadále prožívat a podporovat synodální zkušenost

Během právě skončeného shromáždění v Praze 156 delegátů postupně předložilo 39 národních zpráv k dokumentu pro kontinentální fázi synody. Poté, rozděleni do 13 skupin, pokračovali v úvahách o intuicích, které rezonují, o napětí a rozdílech, o prioritách a výzvách, které je třeba sdílet uvnitř katolické církve i s ostatními církvemi. Dalších 270 lidí se jednání účastnilo online. Tito zástupci národních biskupských konferencí se setkávali ve 12 skupinách a na plenárním zasedání rovněž představili výstupy své práce. Nad vzniklým souhrnným dokumentem pak od pátku jednali už jen předsedové evropských biskupských konferencí, kteří se ovšem účastnili i předchozího programu a diskusí. 

"Děkujeme Pánu za zkušenost synodality, kdy jsme poprvé na kontinentální úrovni viděli vedle sebe biskupy, kněze, zasvěcené osoby i laiky a s radostí zjistili, že společně prožité chvíle modlitby a práce během shromáždění byly hlubokým duchovním a skutečně synodálním zážitkem," stojí v závěrečné deklaraci Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) s tím, že národní zprávy, výstupy prací ve skupinách a řada vystoupení se spojily v závěrečném dokumentu, z něhož vznikne tzv. Instrumentum laboris (pracovních podklad) pro podzimní synodu biskupů.  
 
gintaras_grušas_otradovcova_proglas„Nejedná se o programové prohlášení, ale o podklad pro Synodu v Římě, kde se biskupové můžou odrazit od podnětů z různých kontinentů. Nejde o žádný konečný dokument,“ vysvětlil litevský arcibiskup Gintaras Grušas, předseda CCEE, a dodal, že právě díky zážitku synodálního procesu bude možné v církvi více otevřít různá zranění nebo problémy. Cílem kontinentálního setkání v Praze podle něj nebylo primárně tyto problémy vyřešit, ale naučit se novému způsobu fungování. "V pracovních skupinách jsme prožili i různé neshody, napětí i vzájemné nepochopení, kdy se jako stěžejní ukázala schopnost naslouchat ostatním, respektovat je a hledat cestu, jak žít společně. To bylo a je důležitější než řešit struktury," podtrhl arcibiskup Grušas.
 
"Jako plod této synodální zkušenosti se my, biskupové, zavazujeme nadále prožívat a podporovat synodální proces ve strukturách a životě našich diecézí. Tato zkušenost zájmu o celou církev v Evropě nás povzbudila v našem odhodlání věrně žít naše univerzální poslání. Zasadíme se v podpoře instrukcí Svatého otce, Petrova nástupce, pro synodální církev, která je živená zkušeností společenství, účasti a poslání v Kristu. (...) Chceme kráčet společně, svatý Boží lid, laici a pastýři, poutníci, ulicemi Evropy, abychom hlásali radost z evangelia, která pramení ze setkání s Kristem, a chceme to dělat společně s mnoha bratry a sestrami z jiných křesťanských denominací. Chceme usilovat o zvětšení prostoru našich stanů, aby se naše církevní společenství stala místem, kde se každý cítí vítán," uvádí se v závěrečném prohlášení.