Události

Soutěžte o vstupenky na olomoucký festival Velká inventura nového divadla

25. března 2008, 14:19
Velká inventura je putovní festival nové scénické tvorby, pořádá jej o. s. Nová síť - v Olomouci ve spolupráci s Divadlem hudby a Divadlem Konvikt. Olomoucká část festivalu probíhá od 26. března do 1. dubna a uvede celkem 5 titulů.

Křesťané světa na Velký pátek Svaté zemi

21. března 2008, 13:19

Pozornost křesťanů na celém světě se dnes v modlitbách zvláště obrací k rodišti Spasitele Ježíše Krista, násilím zmítané Svaté zemi. Na podporu tamních souvěrců a jako výraz solidarity vybírají mezi sebou finanční dary (viz například pražská arcidiecéze).

Rozloučení s hercem Radovanem Lukavským

13. března 2008, 08:53

V úterý, 18. března 2008 se veřejnost rozloučí s jedním z nejvýznamnějších českých herců - Radovanem Lukavským

Mons. Pavel Posád byl uveden do služby

11. března 2008, 10:26

V sobotu 8. března byl v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích slavnostně přivítán a do služby pomocného biskupa uveden Mons. Pavel Posád. Slavnostní bohoslužbě předsedal arcibiskup Diego Causero, apoštolský nuncius.

Zemřel herec a pedagog Radovan Lukavský

10. března 2008, 20:52

Ve věku 88 let byl dnes povolán na věčnost vynikající herec, divadelní pedagog a teoretik, profesor Radovan Lukavský. Spolupracoval také s Proglasem. Rozloučení s ním proběhne v úterý 18. března v 15.30 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, zádušní mši bude celebrovat kardinál Miloslav Vlk. R. I. P.

Komentář týdne opata Pojezdného, O. Praem.

7. března 2008, 10:10

„Nechceme být nikomu na obtíž a volíme způsob zabezpečení, v němž naši předkové žili po celá staletí a který se osvědčil pro způsob života, jejž vedou řeholní společenství, a který se osvědčuje i v současné době, jak to vidíme u našich spolubratří za hranicemi této země,“ říká opat strahovských premonstrátů P. Michael Josef Pojezdný, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v ČR, k chystanému majetkovému narovnání mezi státem a církvemi. Pro Proglas vysvětluje, proč a jak záměr příslušného zákona rozlišuje mezi diecézemi a řeholemi. Komentář týdne vysíláme v sobotu 8. března v 7.30 a v 18.20 (i v neděli v 1.45 a v pondělí v 15.10).

Soutěžte o permanentky na koncerty cyklu Klasika Viva v Šumperku a v Jeseníku

5. března 2008, 21:54
Klasika Viva je koncertní cyklus tzv. vážné hudby, který každoročně zve do Šumperka zajímavé interprety a programy. Letos poprvé se organizátoři rozhodli reprízovat všechny šumperské koncerty také v Jeseníku.

Vítání biskupa Pavla v Českých Budějovicích

5. března 2008, 10:30

Slavnostní mše k přivítání nového světícího biskupa Mons. Pavla Posáda a jeho uvedení do služby začíná v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše v sobotu 8. března v 10 hodin za účasti apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera a dalších hostů. Kněží a všichni věřící jsou srdečně zváni!

Soutěž o permanentky na olomoucký festival Jeden svět

28. února 2008, 15:43

Ve dnech předjaří proběhne festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět i v Olomouci, a to 10. - 14. března. Nabízíme možnost vyhrát 3x2 permanentky na pět festivalových projekcí.

"Děda" Petr Baran rok na věčnosti

28. února 2008, 09:30

„Salesiánské povolání je nádherné. Děkuji Pánu Bohu a Panně Marii, že jsem salesiánem. I když byl můj život velmi pestrý a prošel jsem mnoha protivenstvími, vždycky jsem byl šťastný.“ Možná jste poznali svědectví vzácného kněze Petra Barana – salesiána Dona Boska, přezdívaného Děda, vězně komunismu. Do Boží náruče byl povolán po těžké nemoci právě před rokem ve věku 80 let. Jeho tělo spolubratři pochovali na Ústředním hřbitově v Brně. V jihomoravské metropoli se otec Baran vedle jiného zasloužil o zbudování kostela Panny Marie Pomocnice.

Biskup Koukl k úmrtí historika diecéze Jaroslava Macka

27. února 2008, 14:28

Historik, archivář a bývalý kancléř litoměřického biskupství Jaroslav Macek odešel na věčnost 26. února. Jako na osobního přítele a člověka věrného Kristu na něj s vděčností vzpomíná emeritní biskup Josef Koukl.

Před 60 lety u nás začala komunistická totalita

25. února 2008, 11:31

Zpravodajství Proglasu si všímá akcí, které v souvislosti s 60. výročím únorovým výročím puče připomají oběti zločinného komunistického režimu.

Tragická nehoda u Postoloprt očima kněze

22. února 2008, 14:36

Při dopravní nehodě přišlo 13. února na Lounsku o život 8 místních lidí. Za oběti i pozůstalé se modlili také křesťané v regionu, řekl Proglasu P. Vilém Marek Štěpán z Liběšic u Žatce.

Vatikán k vyhlášení nezávislosti Kosova

18. února 2008, 12:08

„V této chvíli Svatý stolec, věrný svému morálnímu a duchovnímu poslání i v rámci mezinárodního uspořádání, vyzývá všechny, zvláště zodpovědné politiky Srbska a Kosova, k rozvážnosti a umírněnosti, aktivnímu úsilí za odvrácení všech extremistických reakcí a násilných proudů a k vytvoření předpokladů pro budoucí cesty respektu, smíření a spolupráce. (…) Svatý otec Benedikt XVI. ujišťuje národy Srbska a Kosova o své osobní blízkosti a vroucích modlitbách v tomto klíčovém momentu jejich dějin.“

Katolický primas k výsledku prezidentské volby

15. února 2008, 19:18

Po vleklém a bolestném úsilí, které ukázalo naši politickou scénu ve značně nepříznivém světle, máme konečně prezidenta. Průběh volby byl velmi výmluvný. Václav Klaus byl po dlouhém handrkování znovu zvolen. Jistě z diskusí kolem svého minulého funkčního období i z bolestného zrození období nového vyvodí pro sebe, pro styl své práce i pro svou funkci patřičné závěry. I když naše zkušenosti z uplynulých 5 let nebyly vždy jen pozitivní, chceme doufat, že dodrží své slovo a že četné sliby, které před svou volbou dal, naplní skutky. K tomu přeji hodně zdraví a také potřebnou pomoc od nejvyššího Vládce. Kardinál Miloslav Vlk

NyníPozvánky
Píseň: Keď vojačik narukoval (2018); Interpret: Homolová Zuzana; Album: Trojka Z. Homolovej: Keď vojačik narukoval
07:45Třikrát z Proglasu
08:00Zprávy ČRo Dvojka
08:05Ranní magazín
09:00Vítejte, senioři!
09:54Písně
10:15Stopy (TWR)

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony