Češi se modlí vlastními slovy a Bibli nečtou, zjistil průzkum

Češi se modlí vlastními slovy a Bibli nečtou, zjistil průzkum
1. října 2014 Události Autor: Filip Breindl

Podle celorepublikového průzkumu agentury Proximity se více než polovina Čechů někdy modlila vlastními slovy, asi 40 procent populace zná Otčenáš. Dvě třetiny obyvatelstva považují některá z Desatera božích přikázání za významná i pro současnost, respondenti si nejčastěji vybavili příkaz Nepokradeš.

“Realizovaný průzkum o náboženství a víře v naší společnosti považuji za významný příspěvek k odhalení skrytých postojů obyvatel České republiky k víře,” říká Petr Šec z agentury Proximity o provedeném šetření na reprezentativním vzorku více než tisícovky lidí z Česka. 60 procent z nich uvedlo své přesvědčení o užitečnosti služby katolické církve pro společnost, a to zejména v charitativní činnosti, péči o staré lidi a také jako duchovní opory lidem. Přes polovinu dotázaných alespoň jednou ročně zavítá do kostela, většinou jde o příležitostnou návštěvu v souvislosti s Vánoci či Velikonoci, účast na bohoslužbě je menšinovým důvodem.

"Výsledky tohoto průzkumu byly předány vedení římskokatolické církve v České republice a dostaly se k veřejnosti prostřednictvím médií," sdělila manažerka výzkumného projektu Monika Vývodová. Vysvětlila, že jde o součást celosvětového průzkumu religiozity. "Jednotlivé otázky byly koncipovány s ohledem na specifickou situaci naší země, například s ohledem na povědomí o financování církví a církevních restitucích," uvedla dále s tím, že srovnatelná data se světem jsou například v otázkách k víře v posmrtný život - Češi méně věří v existenci nebe a pekla a častěji považují smrt za konec existence daného člověka.

Průzkum dále zjistil, že 76 procent respondentů nikdy nečetlo Bibli, přestože ta je dlouhodobě nejprodávanější knihou v České republice. Asi čtvrtina si vybavuje nějaké zprávy o papeži Františkovi, jehož zpravidla dotázání hodnotili pozitivně pro jeho lidskost, skromnost a snahu o reformování církve.

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie C-dur op. 10 č. 4 (1773) G. 523 - Grave; Autor: Boccherini Luigi; Dirigent: Goritzki Johannes; Soubor: Německá komorní akademie Neuss
12:45Střípek poezie
12:50Hudební siesta -...
13:30Písničky k odpočinku
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Sváteční pohádka
14:38Písničky

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony