Volyně: Nová výstava zachycuje spojení města se svatým Václavem

29. září 2014 Události Autor: Dana Koutecká

V jihočeské Volyni včera oslavili památku svatého Václava otevřením výstavy „… ni budoucím!“. Návštěvníci si mohou prohlédnout malby, plastiky a písemnosti až do 29. listopadu.

Expozice představuje svatého Václava jako volyňského patrona. „Město je se svatým Václavem neodmyslitelně spjato od svých prvopočátků. Byl mu zasvěcen první dochovaný kostel, je součástí městského znaku a zvon Václav dodneška vydává zvuk z věže děkanského kostela,“ uvedl Karel Skalický, ředitel Městského muzea ve Volyni.

Na výstavě jsou k vidění otisky nejstarších městských pečetí, odlitek renesančního zvonu, spolkové praporce s vyobrazením svatého Václava a další městské historické předměty převážně ze sbírky muzea. Kromě nich jsou součástí výstavy umělecká díla se svatováclavskou tématikou. Například vztah Čechů k národnímu světci vyjadřují obrazy z protektorátního období. „Ke svatému Václavovi v prosbách utíkáme zpravidla jenom v časech zlých, když je našemu státu úzko. To bylo nádherně vidět v časech druhé světové války, což na výstavě zachycují dva obrazy od volyňských rodáků Maxmiliána a Aloise Boháčů právě z tohoto období,“ vysvětlil Skalický.

Pracovníci muzea doufají, že letošní výstava je předzvěstí svatováclavských slavností, které by od příštího roku mohly ve Volyni začít společně pravidelně pořádat muzeum, město a církev.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony