Komentář týdne na Proglasu  - osobnosti glosují aktuální dění

Osobnosti církevního, společenského a akademického života pro nás připravují pravidelné Komentáře týdne, které vysíláme v sobotu v 7.30 a 18.20, opakujeme v neděli v 2.15 a v 7.30. Do rubriky přispívají například plzeňský biskup Tomáš Holub, profesor Tomáš Halík, soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, šéfredaktorka Katolického týdeníku Kateřina Koubová, publicista Jiří Zajíc, teolog a pedagog Tomáš Petráček, právnička Kristina Koldinská z hnutí Sant´Egidio,  předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Ženatý, bezpečnostní expert a bývalý poslanec Ivan Gabal a další.

Náš názor - náboženská svoboda dle Štrasburku

3. listopadu 2009, 19:07

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vyhověl stížnosti, kterou podala italská občanka finského původu na kříže visící ve třídách gymnázia, kam chodily její děti. Itálie jí musí vyplatit pět tisíc eur za morální škody, které podle rozsudku utrpěla. Představitelé tamní vlády považují rozhodnutí za absurdní.

Pavel Jajtner: Politická svoboda vyžaduje zdravé jedince

Pavel Jajtner: Politická svoboda vyžaduje zdravé jedince

22. října 2009, 16:58

Při příležitosti výročí pádu totalitních režimů ve střední Evropě mluví spolupracovník Moravskoslezské křesťanské akademie Pavel Jajtner o uplynulých dvaceti letech, ekonomické krizi i o nedávné návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice.

Komentář vysíláme v sobotu 24. října v 7.30 a 18.20, reprízy v neděli v 1.30 v noci a v pondělí v 10.00.

Naše současná krize

Naše současná krize

16. října 2009, 07:17

"Vím, že v politice je řada slušných a schopných lidí. Ale vím také, jak se jejich počet snižuje. Vím, jak se volby od voleb snižuje kvalita sněmovny. Vidím, jak se plní všeho-schopnými matadory lokální politiky, odkojenými dělbou moci – nebo spíše dělbou zakázek – na koaličních radnicích. Nějaký střet idejí je jim k smíchu. Politika se tím degraduje na heslovitou, povrchní a bulvární, omezenou, na zákulisní dohody mocných mužů v pozadí. (...) Nevidím stranu, které bych s klidným svědomím, ba dokonce i s určitou dávkou nadšení dal svůj hlas. A mám po krk těch věčných pragmatických voleb menšího zla," říká pro naše vysílání analytik Občanského institutu Matyáš Zrno

Proč je nutné udržovat při životě křesťanské kořeny Evropy

Proč je nutné udržovat při životě křesťanské kořeny Evropy

12. října 2009, 15:48

"Svatý Otec Benedikt XVI. za své nedávné návštěvy v České republice opětovně zdůrazňoval nutnost připomínat Evropě křesťanské kořeny, které jí stále dodávají ´duchovní a morální výživu´ (...). Je to zvlášť důležité vzhledem k přílivu muslimských přistěhovalců, kteří s sebou do Evropy přinášejí i své tradice a zvyky, často se neshodující s křesťanskými hodnotami. (...) Největší hrozbou pro Evropu takovou, jak ji známe, je lhostejnost a nečinnost," řekla na Proglasu publicistka Olga Kopecká-Valeská, poslední ředitelka českého vysílání Rádia Svobodná Evropa. 

Věřím, že papežova návštěva byla setbou, říká biskup Cikrle

2. října 2009, 12:40

V komentáři týdne mluví brněnský biskup Vojtěch Cikrle například o atmosféře při mši, kterou v neděli na tuřanském letišti sloužil papež, o tématech, o kterých s Benediktem XVI. hovořili při cestě papamobilem a také děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu návštěvy.

Komentář týdne odvysíláme v sobotu 3. října v 7.30 a v 18.20 a také jej budeme opakovat v pondělí 5. října v 10.00.

Papež ví, že jeho návštěvu Česko potřebuje, říká kardinál Vlk

25. září 2009, 17:38

V Komentáři týdne pražský arcibiskup připomíná, že Benedikt XVI. přijíždí povzbudit katolickou menšinu v zemi, která ani 20 let po znovunabytí svobody nedokáže dořešit některé otázky ve vztazích církve a státu. Pozor - kvůli upravenému schématu v době papežské návštěvy se mírně mění vysílací časy Komentáře, uslyšíte ho v sobotu v 7.30 a 17.45, v neděli ve 13.10 a v pondělí v 8.10.

Roman Joch: Žádoucí a správné rozhodnutí Ústavního soudu

Roman Joch: Žádoucí a správné rozhodnutí Ústavního soudu

11. září 2009, 14:37

V Komentáři týdne na Proglasu vyslovil ředitel Občanského institutu Roman Joch podporu čtvrtečnímu nálezu Ústavního soudu, který zrušil ústavní zákon, jímž jednorázově zákonodárci rozhodli o rozpuštění poslanecké sněmovny, aby umožnili konání předčasných voleb. Jejich termín se tak z října odsouvá, politická scéna hledá způsob, jak je uskutečnit na začátku listopadu.

Olga Kopecká-Valeská ke dvěma významným výročím

Olga Kopecká-Valeská ke dvěma významným výročím

9. září 2009, 09:00

"Zvláštní pozornost si zaslouží společné prohlášení biskupských konferencí Polska a Německa k výročí začátku 2. světové války, které sekulární česká média bohužel zcela ignorovala, jako tak mnohé pozitivní církevní aktivity (...) smíření mezi oběma národy se v prohlášení nazývá darem obou národů sjednocené Evropě. (...) Stačí jen podívat se kolem sebe, aby nám bylo zřejmé, jak velice je našemu světu této kultury života oproti kultuře smrti zapotřebí," uvažuje na Proglasu poslední ředitelka českého vysílání Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda.

Veřejné dobro a svědomí

Veřejné dobro a svědomí

22. července 2009, 08:55

"Krátce po pádu komunismu jeden nikoli nevýznamný český politik prohlásil, že pro dosažení vítězství ve fotbalovém zápase je možné hrát i rukou, jen když to soudce nevidí (...) to byla nejškodlivější věta tisíciletí (...) Takové jednání nemůže nikdy přinést dlouhodobý užitek, protože je lží, přestrojenou za pravdu, odporným podvodem, který se vydává za ctnost," uvažuje pro Radio Proglas velvyslanec Pavel Jajtner z reginálního pracoviště Moravskoslezské křesťanské akademie pro Vysočinu (do loňska zastupoval ČR u Svatého stolce ve Vatikánu). 

Komentář týdne: Proč (budu) volit do Evropského parlamentu

Komentář týdne: Proč (budu) volit do Evropského parlamentu

30. května 2009, 00:01

"Půjdu volit kvůli kandidátům samotným. Jsou tam mnozí, kteří se zdají být vhodnými a vhodní nejsou, protože služba soužití národů v Evropě pro ně není tím nejpodstatnějším. (...) abych takové uchránil pozdějšího a hlubšího rozpolcení osobnosti, půjdu volit a vybírat budu ty jiné. Pro ty je soužití národů daností, kterou chtějí vylepšovat a zdokonalovat (...) skoro jít volit musím, abych si pak řadu let nenaříkal, kdo že to tam za nás je (...) můžete nalézt takové, kteří si důvěru zaslouží a kteří by mohli vykonat dobré dílo," říká na Proglasu synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Poslouchejte kdykoli z archivu.

Komentář týdne k papežově blízkovýchodní apoštolské cestě

Komentář týdne k papežově blízkovýchodní apoštolské cestě

18. května 2009, 08:30

"Benedikt XVI. svůj program služby pravdě dokazuje odvážnými slovy i postoji. Není pouhým politickým představitelem, který by se chtěl zalíbit té, či oné straně. (...) ukazuje světu, že i v tak těžké situaci, která dnes ve Svaté zemi panuje, je třeba jednat a hledat pokojné cesty k míru. Ten může nastat a trvat pouze tam, kde je rozum, svoboda, pravda, spravedlnost, úcta a láska," uvažuje pro posluchače Proglasu velvyslanec Pavel Jajtner z Moravsko-slezské křesťanské akademie (do loňska zastupoval ČR u Svatého stolce ve Vatikánu).

Komentář týdne k hrozbě narůstajícího extremismu v naší společnosti

Komentář týdne k hrozbě narůstajícího extremismu v naší společnosti

12. května 2009, 13:07

"Drtivá většina českých občanů samozřejmě nejsou žádní rasisté (...) problém je ve své podstatě sociální a ne rasový. Většině lidí je jedno, jestli je někdo černý nebo bílý. Záleží na tom, jak se chová. Většina Čechů doufám chápe, že Romové to mají těžší a že je velmi obtížné se sám dostat ze dna společnosti. (...) Obdivuji se lidem, kteří na místě sysifovsky pracují s romskou komunistou, bojují s lichváři, zločinem, (...) nezájmem úřadů a občas i otevřeným rasismem okolí. Ale nic nepůsobí tak demoralizujícím dojmem, jako pohled na ostentativní zneužívání sociálních dávek," uvažuje aktuálně na vlnách Proglasu Matyáš Zrno, analytik Občanského institutu.

Olga Kopecká-Valeská komentuje vztahy Západu k Turecku

Olga Kopecká-Valeská komentuje vztahy Západu k Turecku

2. května 2009, 08:00

"Americké snahy o upevnění svazků Turecka se Západem jsou pochopitelné, když vezmeme v úvahu důležitou strategickou polohu země, její zvláštní postavení coby muslimského ale sekulárního státu, její význam v Severoatlantické alianci. Turecko může hrát významnou úlohu při jednání Západu s muslimskými zeměmi, při plánování nového plynovodu Nabucco, ale například i při obraně před piráty ve vodách Indického oceánu. (...) Turecko se svými sedmdesáti miliony obyvatel by bylo nejlidnatější zemí Evropské unie (...) Mnozí Evropané vyslovují obavy, že by to vedlo k podkopání západní /křesťanské/ identity a kultury Evropy," uvádí v Komentáři týdne poslední ředitelka českého vysílání Rádia Svobodná Evropa, naše stálá spolupracovnice.

Komentář týdne: 4 roky pontifikátu Benedikta XVI.

Komentář týdne: 4 roky pontifikátu Benedikta XVI.

20. dubna 2009, 14:30

„Nepatří k těm přemnohým mocným, kteří se domnívají, že jsou to oni, kdo jsou povoláni mluvit. Benedikt, ač zdánlivě plachý, se vždy dívá do očí. Jeho metodou je rozhovor mezi čtyřma očima. (…) Církev v Benediktově pojetí je jednou z posledních institucí ve světě, které vyznávají a musí hájit nedotknutelné hodnoty,“ přemítá velvyslanec Pavel Jajtner z reginálního pracoviště MSKA pro Vysočinu (do loňska zastupoval ČR ve Vatikánu). Poslouchejte v sobotu 18. dubna v 7.30 či v 18.20, v neděli 19. dubna v 1.45 nebo v pondělí v 15.10, pak v archivu.

Komentář týdne: Pohled Západu na postkomunistickou Evropu

Komentář týdne: Pohled Západu na postkomunistickou Evropu

5. dubna 2009, 13:30

"Poslední měsíce nebyly pro image evropských postkomunistických zemí právě příznivé: jako by chtěly západnímu světu dokázat, že svoboda neznamená automaticky demokracii či fair play nebo přijetí zásad západní civilizace, založené na křesťanských hodnotách," uvažuje pro posluchače Proglasu poslední ředitelka Rádia Svobodná Evropa a naše stálá spolupracovnice z Prahy, Olga Kopecká-Valeská. Naladíte ještě v pondělí 6. dubna v 15.10, pak v audioarchivu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony