Vatikán zpřístupnil archivy z doby pontifikátu papeže Pia XII.

Vatikán zpřístupnil archivy z doby pontifikátu papeže Pia XII
2. března 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Badatelé mohou ode dneška pracovat s dokumenty vatikánských archivů z období pontifikátu papeže Pia XII. Ten začal přesně před 81 lety, 2. března 1939, půl roku před začátkem druhé světové války.

Po ní se objevila kritika Pia XII. za to, že nedokázal dost důrazně vystoupit proti nacistickému vyhlazování Židů. "Možná můžeme souhlasit s tím, že mlčel, ale rozhodně mlčením nerozumějme pasivitu. Lze doložit celou řadu dílčích konkrétních skutků, jež církevní prostředí pro Židy činilo. Snažil se spíše tajně, intervencí, finančními prostředky, které měl k dispozici, získávat Židům lepší pozice. Ať už to bylo jejich ukrývání v církevních objektech, podpora agentur, které jim zajišťovaly potraviny, léky, oblečení anebo také agentur, které zajišťovaly jejich odchod do zahraničí," řekl církevní historik Marek Šmíd.

Prefekt Vatikánského apoštolského archivu, biskup Sergio Pagano, k událostem uvedl:"Inventáře dokumentů z doby pontifikátu Pia XII., jsou dnes všechny v digitální formě. Badatelé je najdou v naší studovně a mohou je konzultovat v rámci sítě dostupné v sálech Vatikánského apoštolského archivu." Vyjadřuje mimo jiné i pochopení nad mnohaletým očekáváním veřejnosti k jejich zveřejnění. Pontifikát papeže Pia XII označil za velice významný a klíčový. "Jeho pontifikát je klíčový. Nejen tím, že spadá do okamžiku dějin lidstva, jenž byl zpustošen a zakrvácen posledním světovým konfliktem, ale také tím, k čemu docházelo v rámci tohoto konfliktu a bezprostředně po jeho skončení," vysvětlil biskup Pagano.

Po otevření archivů z doby pontifikátu Pia XII. volaly dlouhá léta zejména židovské organizace s tím, že je potřeba, aby se role katolických hodnostářů během války vyjasnila.  "Existuje mnoho dokumentů obsahujících poděkování od lidí židovské národnosti. A mám samozřejmě na mysli nepokřtěné Židy, kteří setrvali ve své víře, kteří děkují papeži Pacellimu za poskytnutou pomoc," doplňuje prefekt Vatikánského apoštolského archivu, biskup Sergio Pagano. V konkláve po smrti předchozího papeže Pia XI byl zvolen novým papežem státní sekretář Eugenio Pacelli. Přijal jméno Pius XII. Papežský úřad zastával do roku 1958. Zpřístupnění archivu oznámil papež František loni v březnu s nadějí, že tím přispěje k objektivnímu historickému posouzení "skvělých momentů tohoto papeže i okamžiků velkých těžkostí a těžkých rozhodování"

NyníDuchovní hudba
Skladba: Sára byla devadesát let stará (1976); Autor: Pärt Arvo; Sóla: Leonard Sarah - soprán, Covey-Crump Rogers, Potter John - tenor, Bowers Christopher - varhany
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu slovesných...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony