Restituční spor o jihočeské rybníky se vrací k okresnímu soudu

Restituční spor o jihočeské rybníky se vrací k okresnímu soudu
23. června 2020 Události Autor: Filip Breindl

Ústavní soud vyhověl stížnosti podniku Rybářství Třeboň a vrátil k novému projednání spor s katolickou farností v Českém Krumlově. "To rozhodnutí je překvapivé, protože na stejném skutkovém základě byly vedeny tři soudní spory, církevní strana byla úspěšná ve všech stupních řízení a Ústavní soud již ústavní stížnost Rybářství Třeboň odmítl. V tomto případě ji uznal," uvedl právník českokrumlovské prelatury Jakub Kříž. 

Firma podala stížnost proti nařízenému vydání rybníků a pozemků, které patří do historického majetku církve a v 90. letech prošly privatizací navzdory platným blokačním ustanovením. Jedná se o rybniční pozemky v katastrech Vlachnovic, Lhoty u Vlachnovic a Petrovic u Borovan na Českobudějovicku. Konkrétně jde o Slepičník, Smrk, Cikán, Prelátský, Herdovský a Vlachnovický rybník. Generální sekretář Ústavního soudu Vlastimil Göttinger zdůvodnil rozhodnutí tím, že nelze vyvrátit dobrou víru Rybářství Třeboň v jejich zákonné vlastnictví. Zmiňuje i fakt, že z dokumentů z čtyřicátých let nejde spolehlivě určit datum převodu pozemků. „Je nutné vidět také to, že všechny tyto dokumenty si navzájem protiřečí a obsahují protichůdné informace.  Spravedlivě žádat po stěžovateli, aby se se všemi  těmito protiřečícími si fakty vypořádal, by nebylo správné a nelze mu to přičítat k tíži. On je ten, který byl žalován, a není tedy tím, kdo by měl unést břemeno dokazování.  Závěr obecných soudů, ve kterém uvádí, že nelze-li prokázat přechod vlastnického práva před rokem 1948, nutně musel  nastat později, Ústavní soud uznat nemohl,“ uvedl Göttinger. Podle Jakuba Kříže církevní strana justici doložila, že aktéři privatizace věděli, že jde o historický církevní majetek.

Proti dvěma kolegům ze tříčlenného senátu se postavil soudce Jiří Zemánek. Jako důvod zdůraznil hodnotový přístup ke kauze a princip, podle kterého je nutné vykládat restituční zákony ve prospěch restituentů. S tímto názorem se ztotožňuje i Jakub Kříž, podle něhož měl třetí senát Ústavního soudu předat v případě pochybností záležitost plénu, tedy sboru všech soudců.  

Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu ruší veškeré předešlé rozsudky a vrací záležitost okresnímu soudu v Českých Budějovicích. "Je jasné, že protistrana bude tento nález využívat k tomu, aby zvrátila výsledek řízení ve svůj prospěch. My budeme usilovat o to, abychom soud přesvědčili o tom, že i po doplnění dokazování, které nutně z nálezu vyplyne, jsou přesvědčivější argumenty na naší straně," uzavírá advokát Kříž.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony