Francouzští soudci proti zákazu bohoslužeb

Francouzští soudci proti zákazu bohoslužeb
19. května 2020 Události Autor: Anna Janošková

Francouzský správní soud ruší vládní nařízení o úplném zákazu bohoslužeb v zemi. Podle soudců jde o závažné porušení náboženské svobody a požadují po vládě, aby se věřící mohli za dodržení určitých bezpečnostních opatření v kostelech opět scházet.

V zemi platí zákaz bohoslužeb od poloviny března, podobně jako ve většině zemí Evropy. Výjimku tam tvoří pouze pohřby, které za dodržení hygienických pravidel, povoleny jsou. Na rozdíl od Francie začaly vlády ostatních zemí svá nařízení rozvolňovat nebo úplně rušit. Tamní vláda ale i po žádosti katolické biskupské konference, ve které už před dvěma týdny navrhli koncept konání mší, žádná uvolnění nevyhlásila.

Francouzský správní soud se včera na zasedání vyjádřil k nařízení tak, že ho považuje za nepřiměřené, závažné a zjevné porušení náboženské svobody. Reaguje tak na stížnosti obyvatel a různých státních i soukromých organizací. Soudci žádají vládu o to, aby změnu provedla do osmi dnů, jinak budou situaci řešit jinou cestou. Místní katolická biskupská konference s nimi souhlasí a jejich kroky podporuje.

V řadě evropských zemí jsou bohoslužby povoleny v omezeném počtu. V Itálii si mohou od 24. května sami faráři rozhodnout, v Rakousku může v některých kostelech počet dosáhnout až 150 lidí a v Německu se situace liší v každé spolkové zemi. V Berlíně se mohou konat bohoslužby do 50 lidí, zatímco v Brandenbursku jen pustí farář do kostela jen 20 lidí.