Jezuita Jan Regner po řádovém setkání v Loyole: Pozorujeme zesilování individualismu ve víře

Jezuita Jan Regner po řádovém setkání v Loyole: Pozorujeme zesilování individualismu ve víře
25. května 2023 Události Autor: Anna Janošková

Více než stovka jezuitů z celého světa prožila uplynulé téměř tři týdny v baskické Loyole. Konalo se tam setkání prokurátorů zástupců jednotlivých provincií Tovaryšstva Ježíšova. Zabývali se zprávou, kterou o stavu řádu podal generální představený Arturo Sosa. Hovořili jsme s českým delegátem. 

71. kongregace prokurátorů Tovaryšstva Ježíšova se konala od 15. do 21. května, předcházelo jí duchovní soustředění. Do Loyoly na sever Španělska se sjeli jezuité ze všech provincií a regionů, kde působí. Každá oblast vyslala jednoho zástupce, který referoval o její situaci, za Česko to byl P. Jan Regner z Olomouce.  

„Dominantní dojem mám z té mezinárodnosti. Jsme opravdu globálním řádem, mnohem více než Evropanů je tu lidí z Afriky nebo jižní Asie. Tak se i tvář Tovaryšstva stále mění,“ reagoval na dotaz Proglasu, jaké dojmy v něm setkání zanechalo. Dodal, že Loyola rodiště zakladatele jezuitů svatého Ignáce je čarokrásné a velmi duchovní místo. 

Kongregace prokurátorů Tovaryšstva Ježíšova není legislativním orgánem, a tak nemůže měnit pravidla řádu. Slouží ale jako poradní instituce generálního představeného, kterým je Venezuelan Arturo Sosa. Jeho zprávu měli prokurátoři na setkání reflektovat.  

„Problémy jsou v různých oblastech jiné. Všude ale cítíme zesilování sklonu k individualismu a privatizaci naší víry, často se to promítá do života komunit na celém světě. Taky jsme řešili naši situaci v sekularizované společnosti, která sice neklade náboženství překážky, ale také se o ně moc nezajímá,“ popsal Regner. Za problém označil pronásledování křesťanů po celém světě, konkrétně v Číně nebo Indii. Podstatná je podle něj i debata, jak skloubit péči o osobní potřeby a péči o apoštolát.

„Pro mě bylo nejdůležitější naslouchat dalším členům kongregace. Téma, které rezonuje v celém světě, je například i otázka, co způsobila pandemická situace náboženskému životu. Je zde sice úbytek tradičních forem náboženského života, ale přibývá zájemců o vnitřní život a prohloubení spirituality. To je i v České republice výzvou,“ uzavřel jezuita Jan Regner farář Akademické farnosti Olomouc.

Více v rozhovoru, který připravila Jaroslava Otradovcová a ve vysílání vedla Marta Kunčarová: