P. Stuchlý k modlitbám růžence za posvěcení kněží: Ani my nejsme svatí

P. Stuchlý k modlitbám růžence za posvěcení kněží: „Ani my nejsme svatí“
11. června 2021 Události Autor: Anežka Hlávková

Na více než třech tisících poutních míst celého světa se dnes, o slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova, věřící modlí růženec za posvěcení kněží. Připojil se i Svatý Hostýn. Dlouholetý představený tamní komunity jezuitů pater Josef Stuchlý, který nyní působí v Brně, o iniciativě promluvil ve vysílání Proglasu.

„My, kněží, taky potřebujeme požehnání, aby Bůh působil v našich srdcích, abychom pak my dál mohli sloužit Božímu lidu,“ vysvětlil P. Josef Stuchlý iniciativu, která připadá na Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. "První modlitba růžence začala v Rusku a šíří se po celém světě. Posouvá se společně se sluníčkem po dvanácti hodinách. Jedná se o to, že my kněží nejsme svatí. Kněžství je služba. A tak prosíme všechny lidi dobré vůle celého světa o modlitby.“  Na Svatém Hostýně připojili po mši svaté ve 12:15 modlitbu růžence světla. Štafetu přebrali z polské Čenstochové a po nich se pomyslného modlitebního kolíku chopili věřící v Rakousku.

„Když hovoříme o srdci, tak v naší lidské řeči je to nejen symbol a zdroj našich citů, ale hlavně našich tužeb a snů. A našich starostí a bolestí. Vždy je se srdcem spojena dávající se láska,“ řekl P. Stuchlý a připomenul 17. kapitolu Janova evangelia, kde ve velekněžské modlitbě vyjadřuje Kristus touhu svého srdce, aby všichni byli jedno. „Toto je nám příkladem, že i my máme své touhy, také smíme toužit. A jestliže se my, kněží, připojujeme ke Kristově touze, aby všichni byli jedno a aby se žádný neztratil, tak právě v tom spočívá naše služba,“ uzavřel jezuita Stuchlý úvahu o vlastním vnímání Kristova Nejsvětějšího srdce.

foto: Pavel Šaněk, Radio Proglas

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony