Nová jména v hlavním vatikánském úřadě pro ekumenu

Nová jména v hlavním vatikánském úřadě pro ekumenu
4. července 2020 Události Autor: Eva Svobodová

Papežská rada pro jednotu křesťanů, jenž je důležitým ekumenickým orgánem Svatého stolce, významně obměnila své členy. O tomto víkendu server Vatican News oznámil, že papež František jmenoval pět nových zástupců tohoto vatikánského dikasteria, jež si letos připomnělo 60 let od svého vzniku.

Nově tak v něm zasednou americký kardinál a arcibiskup z Newarku Joseph William Tobin, maltský biskup Mario Grech, dále Paulo Cezar Costa z Brazílie, Paul Rouhana z Libanonu a Richard Kuuia Baawobr z Ghany. Nahradí tak šest jiných biskupů, kteří v Papežské radě končí mimo jiné z důvodu věku. Současně do ní papež jmenoval dva poradce, z nichž jedním je italský arcibiskup Giacomo Morandi, který působí jako sekretář Kongregace pro nauku víry.

Jednota křesťanstva a dialog s jinými náboženstvími patří mezi priority papeže Františka. Ten v nedávném dopise předsedovi Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinálovi Kurtu Kochovi napsal, že i díky jejímu úsilí se zahojily některé staleté a tisícileté rány a rozvinul se nejenom teologický dialog, ale také mnoho dalších forem spolupráce mezi křesťanskými církvemi. Jak uvedl server Christnet.cz, ve Františkově dopisu stojí také toto: „Jednota není primárně výsledkem našeho jednání, ale je darem Ducha svatého. Nicméně nepřijde jako zázrak na závěr: jednota přijde na cestě, Duch svatý ji učiní na cestě.“

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony