Jednota křesťanů jako závazek odbourávat předsudky a modlit se

20. ledna 2018 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Pokračuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Na Proglasu proběhla debata duchovních tří křesťanských církví působících v Brně – římskokatolického děkana Václava Slouka, biskupa Církve československé husitské Juraje Dovaly a faráře Českobratrské církve evangelické Martina Horáka.

Záznam besedy najdete v našem audioarchivu. Jak účastníci besedy chápou samotný pojem jednota křesťanů?

Václav Slouk: "Vycházím z toho, že Ježíš Kristus založit jednu církev a jako jeho učedníci, kteří se ho vydali následovat, bychom měli tvořit jedno společenství. Samozřejmě že v tom společenství je nás mnoho a každý máme nějakou svou podobu, tradici. Jednota neznamená uniformitu, všichni stejní, ale v těch základech bychom měli být jedno, tak jak nás k tomu pozval náš Pán."

Juraj Dovala: "Kristus je jeden, je to jeden Pán a Kristovo mystické tělo, ecclesia, je jen jeden. Je to podle mě závazek, ke kterému nás Kristus přímo vybízí, abychom tvořili jednotu. Vnímám to tak, že ekumenickou snahou neděláme nic nového. Je to snaha o návrat, protože prvotní církev tvořila jednotu. Dvanáct apoštolů bylo různých, ale opravdu žili jednotu v pluralitě, a celá církev prvního tisíciletí byla rozmanitá, ale přesto tu jednotu tvořila. Vnímám to jako závazek a snahu o porozumění Božímu hlasu a k návratu k tomu, co zde bylo a přirozeně existovalo."

Martin Horák: "Vždycky si vzpomenu na Ježíšovu modlitbu Aby všichni jedno byli. I ten nejužší kruh jeho dvanácti žáků tvořili lidé velice různí - pravověrní Židé, helenizovaní Židé, lidé z establishmentu, jako celník Matouš, byli tam vzbouřenci, partyzáni, a ta jednota byla v tom, že všichni měli Ježíše za svého mistra, za Pána. Jednotě tedy rozumím tak, že to není uniformita, ale zájem, otevřenost odbourávat předsudky, učit se jeden od druhého, společně se modlit, slavit bohoslužby a nějakým způsobem spolupracovat."

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony