Aby jedno byli - Důležité výročí ekumenického hnutí

Aby jedno byli - důležité výročí ekumenického hnutí
5. června 2020 Události Autor: Eva Svobodová

Dnes si připomínáme rovných 60 let od vzniku Papežské rady pro jednotu křesťanů, která je úzce spjata s duchem 2. vatikánského koncilu.

Přestože vznikla již o něco dříve, ovlivnil ji zejména koncilní dokument Unitatis redintegratio nazývaný také dekret o ekumenismu. O činnosti Rady v minulosti a dnes hovoří na serveru Vatican News pracovník její Sekce pro dialog s východními církvemi, francouzský teolog Hyacinthe Destivelle. Za jeden z dosavadních největších úspěchů Papežské rady považuje podpis Luteránsko-katolické dohody o ospravedlnění v roce 1999. Tento moment sblížení označil jako překonání stěžejního „kamene úrazu“ panujícího mezi denominacemi. Významný pokrok se Radě podařilo dosáhnout také ve vztahu s východními církvemi. V posledních letech se s nimi dokázala „sjednotit v christologických otázkách, jež nás rozdělovaly od Chalcedonského koncilu v 5. století“, poznamenal otec Destivelle.

Vyzdvihl také vliv papeže Františka, který od počátku svého pontifikátu „Radu zásadním způsobem vede“. „Papež je přesvědčený, že uvěřitelní budeme především ve společném svědčení. Právě tak budeme moci zažívat jednotu, jakkoliv ještě plně netvoříme jedno společenství,“ říká teolog.

Obzvláště důležitá je pak podle něj společná modlitba a vzájemné odpuštění. „Naše rozdělení často nepochází z teologických či dogmatických otázek, ale ze zraněných vzpomínek“, podotýká.

Výzvou dneška je „obnovovat v sobě neustále touhu po jednotě, neboť bez této touhy se nedostaneme dál“. Podle H. Destivella tak pro církev zůstává jednota i ve 3. tisíciletí jednou z největších výzev.