Papež František: "Jednota křesťanů je plodem Boží milosti."

Papež František: "Jednota křesťanů je plodem boží minulosti."
18. ledna 2019 Události Autor: Alžběta Havlová

Křesťané a představitelé různých církví se dnes k večeru sešli v bazilice svatého Pavla za hradbami ve Vatikánu. Na nešporách v bazilice svatého Pavla za hradbami, kterým předsedal papež František, tak společně zahájili Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Svatého otce v liturgickém průvodu doprovázel kardinál Koch, prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů a ekumenický patriarcha z Konstantinopole Bartoloměj I.

„Jednota křesťanů je plodem boží minulosti a my se máme připravit k jejímu přijetí se srdcem velkorysým. Dnes večer mě velmi těší, že se mohu modlit s představiteli dalších křesťanských církví," zahájil František svoji promluvu.

Křesťané z Indonésie připravili texty pro tento ekumenický týden. Čtení a modlitby vycházejí z ústředního verše vzatého z páté knihy Mojžíšovy: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost.“ V těchto verších se podle Františka "odráží obava, že ekonomický rozvoj země ponechá většinu v chudobě," řekl papež a pokračoval: "Ohrožena je tak harmonie společnosti, kdy lidé různých vyznání a etnik žijí pospolu a sdílí vzájemnou odpovědnost. S takovou situací se setkáváme všude po světě – lidé v krajní bídě žijí vedle mrakodrapů a luxusních nákupních center."

„Také mezi křesťany hrozí, že převládne logika, kterou znali Izraelité v dávných dobách i mnoho národů dnešní doby - že totiž při úsilí o hromadění bohatství zapomínáme na slabé a potřebné,“ zdůraznil František. „Je snadné zapomenout na základní rovnost, která je mezi námi. Na to, že původně jsme všichni otročili hříchu a že nás Pán zachránil ve křtu, když nás povolal za své děti."

„Musíme především s pokorou uznat, že požehnání, kterých se nám dostalo, nejsou našimi podle práva, nýbrž že jsou darem, a že nám byla nám dána, abychom je sdíleli s ostatními.  Za druhé pak musíme uznat hodnotu milosti udělené jiným křesťanským komunitám. Z toho pak bude plynout naše přání mít účast na darech druhých. Křesťanský lid tak bude lidem kráčet sto po cestě vedoucí k jednotě,“ uzavřel František.

Svatý Otec se brzy chystá na setkání mládeže do Panamy, proto se nezúčastní ukončení ekumenického týdne.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony