Na Světovém setkání rodin představili katechumenát manželství

Na Světovém setkání rodin představili katechumenát manželství
25. června 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Pastorační kongres, který je součástí Světového setkání rodin v Římě, vrcholí. Probíhá pátá z hlavních konferencí, přičemž téma každé z nich se dále probíralo v panelových diskusích. Vystoupilo v nich 62 řečníků ze 17 zemí. Kromě tří kněží hovořili převážně manželské páry, které se věnují pastoraci rodin. Další duchovní jsou součástí delegace a doprovázejí rodiny. Mezi nimi i P. Martin Sklenář z Českého Brodu.

"Hodnotím to tu velmi pozitivně, je to velmi dobře připravené a zorganizované. Jako duchovní se snažím získávat podněty pro svou službu ve farnosti a pastoraci. Zaujalo mne třeba téma rodina a misie, tj. zaměření na to, že misie patří k tomu, co buduje a vytváří církev, a že vlastně výsledkem dobré misie je šťastná rodina nebo šťastný pár," řekl Proglasu delegát P. Sklenář, který se v doktorském studijním programu věnuje katechumenátu manželství. Martin_Sklenář_CaV_P_M_ČerveníI ten byl předmětem jedné z konferencí a následné diskuse. "Gabriella Gambino představila právě vyšlé Katechumenátní itineráře pro manželský život, které jsou součástí pastoračních směrnic Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Ty cílí na to, abycho m nepřipravovali na sňatek, ale na manželský život, a kladli důraz na to, že m anželství je svátost, a proto je dobré, aby součástí přípravy bylo i hlásání Krista," přiblížil P. Sklenář a zmínil, že se uvažuje o tom, že by se mělo jednat o roční období, jehož součástí budou liturgické úkony i určité doprovázení v prvních letech manželství. "Nejde jen o to udělat systém, který je potřeba respektovat, ale především reflektovat konkrétní pár, který mám před sebou, a jeho potřeby," vysvětlil.

 

Světového setkání rodin se mohou zúčastnit i delegáti z mnoha oblastí Afriky, Asie, Latinské Ameriky a východní Evropy včetně Ukrajiny, kteří by si nemohli dovolit finanční náklady na cestu. To je umožněno z Fondu solidarity pro laiky, rodinu a život, do kterého přispělo také několik biskupských konferencí a římská diecéze. Do Říma přijelo 170 delegací ze 120 zemí, z toho tři čtvrtiny rodin. Celkem na dva tisíce lidí.

Mše svatá s papežem Františkem na svatopetrském náměstí ve Vatikánu plánovaná na 17. hodinu se kvůli horku posunula na 18:30. V přímém přenosu ji nabídne slovenská televize Lux. a zítra (v neděli) záznam televize Noe od 10. hodiny.