Mladí věřící se v diecézích scházejí k oslavě Světového dne mládeže

Mladí věřící se v diecézích scházejí k oslavě Světového dne mládeže
12. dubna 2019 Události Autor: Filip Breindl

„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Mariina odpověď archandělu Gabrielovi určuje téma současného světového dne mládeže, který před Květnou nedělí probíhá setkáním v diecézích s biskupy. "Budeme se spolu modlit, ale také soutěžit, a snažit se, aby nám spolu bylo dobře. Přijeďte!" pozval biskup Tomáš Holub do Plzně. Program u salesiánů v Lobzích začíná dnes večer a pokračuje v sobotu.

"Je to příležitost, při které mohou mladí lidé poznat své vrstevníky ve víře. Dalším momentem je mnoho tématických nabídek, které mohou pomoci hledat odpověď na otázky mladého člověka. Je to také možnost zažít legraci a život církve jako společenství, a konečně jde také o to stát se misionáři a evangelizátory, tedy zde dobít baterky a potom tam, kde žijí, svědčit o Kristu," popsal zaměření setkání v diecézích ředitel sekce pro mládež České biskupské konference P. Kamil Strak. "Vidím v tom i univerzálnost církve, toho, že ti mladí lidé nejsou samotní v nějaké malé farnosti. V celé diecézi je více takových lidí, kteří se snaží svůj život žít ve svém okolí, které nežije podle víry a třeba ani nevěří v Boha," dodává ředitel Diecézního centra mládeže v Českých Budějovicích P. Vojtěch Vágai. Na Proglasu budeme průběh sobotního programu v diecézích sledovat v živých vstupech - například v 9.30 ze setkání mladých olomoucké arcidiecéze v Přerově a v 11 hodin z brněnského Petrova.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony