Církev je živá, pokud je živá rodina

Církev je živá, pokud je živá rodina
5. června 2012 Události Autor: Ondřej Mléčka

Na závěrečné tiskové konferenci hovořili pořadatelé VII. Světového setkání rodin o svých dojmech i o tom, jak akci vnímal papež Benedikt XVI.

Mohu říct, že Svatý otec byl velmi spokojený. Když jsem se ho na letišti při odletu zeptal, jestli byl velmi unavený, řekl mi, že je víc potěšený než znavený. Řekl mi také, že je přesvědčený, že v těchto náročných cestách je pro něj vždy připravena zvláštní milost. Myslím, že tento malý příklad mluví sama za sebe.“ Těmito slovy popsal dojmy Benedikta XVI. ze VII. Světového setkání rodin milánský kardinál Angelo Scola.

Předseda papežské rady pro rodinu, kardinál Ennio Antonelli, popsal své dojmy ze setkání slovy: „Je pěkné stát uprostřed živé církve. Zdá se mi, že toto je zkušenost, kterou jsme prožili všichni. Církev je živá spolu s lidmi. Připadá mi, že by to mohl být také ukazatel pro média. Věnovat více pozornosti živé církvi a možná méně pozornosti okrajovým věcem, které jsou méně důležité.“ Jak uvedl předseda italské Obnovy v Duchu svatém, Salvatore Martinez, životaschopnost církve závisí především na rodině: „Vnímal jsem zde velmi živou církev. Jestliže je církev živá, je to proto, že rodina je živá. Potřebujeme rodinu. Tímto je možné vyjádřit aktuálnost a prorocký význam křesťanské rodiny.

Jako osobní vzpomínku, která jej silně zasáhla, uvedl Angelo Scola odpověď Benedikta XVI. vietnamské dívce, v níž papež přirovnal ráj k atmosféře a důvěrnosti, jakou prožíval v rodině jako dítě. „Myslím, že toto velmi utěšilo mnohé staré a nemocné, kteří setkání sledovali v televizi.“ Ennio Antonelli vzpomínal na oběd pro chudé rodiny, který nechal uspořádat papež Benedikt XVI. „Byl jsem tam, abych jim přinesl pozdrav a požehnání Benedikta XVI. Panovala tam atmosféra obrovské radosti. Na konci jsem se jich zeptal, jestli i oni chtěli pozdravit papeže a spustili neuvěřitelný potlesk. Ihned jsem šel říct papeži o jejich radosti a vděčnosti.“

Angelo Scola na pondělní tiskové konferenci též poukázal na rozdíl mediálního obrazu Benedikta XVI. a vztahu věřících k němu: „Boží lid má papeže rád. Je rozdíl mezi tím, co píšou italští novináři, a co lidé myslí, cítí a žijí. Obyvatelé Milána ukázali zvlášť, že mají rádi tohoto papeže, především pro jeho pokoru. Možná jeden z motivů, proč ho mají rádi i děti, je skutečnost, že cítí, že papež i biskupové je potřebují,“ uvedl milánský kardinál a poukázal na skutečnost církve, která je společenstvím, v němž mají věřící různá charismata. Zásadní však je proud lásky mezi jednotlivými životními stavy, dodal Scola: „Život církve je společenství mezi různými životními stavy. Církev není firma, ve které by manažeři dávali příkazy. Je to společenství svolávané každou neděli mocí Ducha svatého, jak jsme viděli v krásném živém Božím chrámu na letišti v Bressu, a kolování lásky mezi různými životními stavy a charismaty, toto je zásadní.

Světovému setkání rodin předcházela víceletá příprava, do níž se zapojily rodiny milánské arcidiecéze. Jejich práci i další pokračování shrnul kardinál Scola slovy: „Nyní přichází na řadu naše velká odpovědnost. Mimořádná událost v našem životě je důležitá, pokud shrnuje každodennost a má vliv na každodennost.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony