Mexická vlna pro papeže ve městě sv. Ambrože

Mexická vlna pro papeže ve městě sv. Ambrože
2. června 2012 Události Autor: Filip Breindl

Pokračuje návštěva Benedikta XVI. v Miláně, kde vrcholí Světové setkání rodin. Dnes se římský biskup v tamní katedrále setkal s kněžími, řeholníky a seminaristy při modlitbě z liturgie hodin, na stadionu San Siro pak oslovil několik desítek tisíc letošních biřmovanců.

"Opravdovým srdcem Milána a celého regionu" nazval Benedikt XVI. starobylý dóm, kde se uskutečnilo jeho setkání s osobami zasvěceného života. Papež při něm zdůraznil jedinečný význam Kristovy lásky pro celibátní kněze a řeholníky, připomněl také, že městský patron, sv. Ambrož, prosazoval zasvěcené panenství, ale i důstojnost jakékoli ženy. Benedikt XVI. se pomodlil u hrobu sv. Karla Boromejského a zmínil i další služebníky církve spojené s Milánem - například své předchůdce na papežském stolci Pia IX. a Pavla VI., bývalého milánského arcibiskupa, jenž ho v roce 1977 povolal mezi kardinály.

"Na tomto slavném stadionu jste nyní protagonisty vy," řekl Benedikt XVI. o několik okamžiku později výrazně hlučnějšímu publiku, které obsadilo tribuny fotbalového stadionu ve čtvrti San Siro. Na místě, kde hrají své zápasy milánské týmy AC a Inter a kde bylo v roce 1990 zahájeno mistrovství světa, se shromáždili letošní biřmovanci. Papeže uvítali také mexickou vlnou, čtení z evangelia o pokynu zajet na hlubinu však naslouchali v tichosti. "Děkuji za vaše svědectví, dívejte se do budoucnosti s důvěrou, věřte Boží milosti," vzkázal jim Benedikt XVI., který ve promluvě hovořil o sedmi darech Ducha svatého a vyzýval k pravdivému životu.

Biřmovance Svatý otec také povzbudil k účasti na nedělní mši, pravidelnému přistupování ke svátosti smíření a také neodporování hlasu, který některé z nich může volat ke kněžství a řeholnímu životu. Znovu římský biskup poukázal na teologické dílo sv. Ambrože, který se věnoval také svátosti biřmování: "Milí chlapci a dívky, říkám vám: držte se velkých ideálů, buďte svatí! Je ale možné být svatým ve vašem věku? Odpovídám vám: Určitě! Říká to i svatý Ambrož, velký světec vašeho města, v jednom svém díle: „Každý věk je zralý pro Krista.“ A hlavně to ukazuje svědectví svatých, kteří byli stejně staří jako vy, jako Dominik Savio nebo Maria Gorettiová. Svatost je normální cesta křesťana: není určená jen několika vyvoleným," řekl biřmovancům Benedikt XVI.  

NyníHudební siesta
Skladba: Koncert pro housle a orchestr A dur D 90 - Allegro assai; Autor: Tartini Giuseppe; Dirigent: Vashegyi György; Sóla: Paulik László - housle
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:0513+
13:30Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Třikrát z Proglasu
14:30Písničky pro hezké...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony