Benedikt XVI. hovořil s rodinami o jejich těžkostech

Benedikt XVI. hovořil s rodinami o jejich těžkostech
3. června 2012 Události Autor: Ondřej Mléčka

Propojení práce a rodiny, návrh na vytvoření partnerství rodin, rodina postižená ekonomickou krizí nebo rozvedení a znovusezdaní v církvi, jsou některá témata, o nichž hovořil papež Benedikt XVI. s rodinami na letišti Bresso v Miláně.

 „Vaše přítomnost nám dodává důvěru a odvahu, protože svědčí o tom, jak rodina církvi leží na srdci, ba dokonce jak leží na srdci samotnému Bohu.“ Těmito slovy přivítal Benedikta XVI. na pódiu letiště Bresso v Miláně kardinál Ennio Antonelli.

Dětství Benedikta XVI.

Hlavní bodem večerního programu byla série otázek, kterými se na římského biskupa obrátily rodiny z různých kontinentů. Jako první přivítala papeže vietnamská dívka Cat Tien, která požádala papeže o několik vzpomínek na své vlastní dětství. Hlavním pilířem mé rodiny byla vždy neděle, která začínala již v sobotu odpoledne, když nám můj otec četl nedělní texty z knihy, která tyto texty také vysvětlovala. (…) Když si zkusím představit ráj, přichází mi na mysl něco jako období mého mládí, byli jsme šťastní. Doufám, že půjdu domů, když se odeberu na druhou část světa, uvedl Benedikt XVI.

Manželství je „navždy“

Serge a Fara z Madagaskaru, kteří spolu chodí čtyři roky, se papeže zeptali na význam slova „navždy“, které je obsaženo v manželském slibu, slovo, které nás přitahuje, ale i děsí. Podle Benedikta XVI. vstupují snoubenci do manželství se všemi svými schopnosti, tedy citem, rozumem i vůlí. „Často si lidé myslí, že láska sama o sobě může zaručit toto navždy, ale není tomu tak. Zamilovanost je krásná, ale ne vždy dokonalá. Stejně jako cit není navždy. Přechod od chození k manželství se vyznačuje řadou vnitřních zkušeností a touha lásky v sobě musí zahrnout také rozum a vůli. V obřadu uzavření manželství, pokračoval Benedikt XVI., „neříkáme: jsi zamilovaný, ale: chceš, jsi rozhodnutý, zahrnuješ do toho také rozum a vůli. Celý člověk je zahrnutý se svými schopnostmi, rozlišováním rozumu a vůlí vyslovit: ano, toto je můj život, řekl Benedikt XVI. a poukázal na podobenství o svatbě v Káně, v němž druhé víno bylo kvalitnější než první. Jak dále římský biskup uvedl, láska roste ve společenství s jinými rodinami a s církví ve farnosti.

Rodiny jsou zasažené ekonomickou krizí

Řecká rodina Paleologos papeže požádala o několik slov pro ty, kdo jsou zasaženi ekonomickou krizí. Na úrovni politiky by podle Benedikta XVI strany neměly slibovat to, co nemohou uskutečnit. Římský biskup dále navrhl specifické parnerství, podobná partnerství měst, k nimž dochází v komunální politice: Fungují u nás užitečné a důležité kulturní výměny, ale je čas k tomu, aby např. rodina z Itálie, Německa, Francie převzala odpovědnost za pomoc jiné rodině, které pomůže konkrétním způsobem,“ řekl Benedikt XVI.

Spojení práce a rodiny

Otázku po harmonizaci práce a rodiny položila Benediktu XVI. rodina Rerrie z New Yorku. Římský biskup se nejprve obrátil k zaměstnavatelům, které vyzval k ohledu na rodiny: „Ponechat jistou míru svobody pomáhá i firmě, neboť to posiluje lásku k práci a k pracovnímu místu. K rodinám se papež obrátil slovy: „Je dobré zakusit jistou tvořivost a přinést do rodiny nějaký prvek radosti a pozornosti, přijmout i stinné stránky a myslet na tuto velkou hodnotu, kterou je rodina. Konečně je zde také neděle, která je dnem oslavy, dnem Páně a dnem člověka: Braňme svobodu člověka tím, že budeme bránit neděli.“

Rozvedení a znovusezdaní, kteří se chtějí přiblížit církvi

Poslední otázku Benediktu XVI. položili rodinní psychologové, manželé Maria Marta a Manoel Angelo Araujovi. Poukázali na mnoho rozpadlých rodin a s ohledem na rozvedené a znovu sezdané požádali papeže „o slova naděje pro ty, kdo se chtějí přiblížit církvi, ale jsou velmi zklamáni, když zjistí, že nemohou přijímat svátosti.“ „Papež a církev vám chtějí být oporou ve vašem utrpení a těžkostech“, uvedl římský biskup, „problém rozvodů a znovu sezdaných je jedno z velkých trápení dnešní církve. Nemáme hotové recepty, utrpení je veliké a můžeme pouze pomáhat farnostem a jednotlivcům, aby podporovali předcházení těmto situacím tím, že budou prohlubovat zamilovanost, pomáhat rodinám, aby nebyly sami, doprovázet je každý den.“ Znovusezdaní podle papežemusí cítit lásku církve, musí cítit, že jsou milováni a přijati, i když nemohou přijímat eucharistii. Musí vidět, že i takto žijí v církvi, že i když nemohou dostat rozhřešení, je pro ně důležité přátelství s knězem. Mohou vnímat eucharistii a být duchovně syceni Kristem,“ uvedl Benedikt XVI.

Na konci Benedikt XVI. udělil apoštolské požehnání.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony