Biskupové: Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby

Biskupové: Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby
12. března 2020 Události Autor: Filip Breindl

Katolíci v Česku mají do odvolání dispenz od povinnosti fyzické účasti na nedělní mši svaté, stojí v prohlášení České biskupské konference, které reaguje na vyhlášení nouzového stavu v zemi kvůli šíření koronaviru a na zákaz všech akcí s více než 30 účastníky.

Prohlášení konstatuje, že se tím prakticky ruší veškeré veřejné bohoslužby - konkrétní opatření uvedou jednotlivé diecéze. "Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny," stojí v prohlášení, které jménem biskupů českých a moravských diecézí podepsal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme, uvádí text dále s výzvou, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. "Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě," uvádí prohlášení biskupů s pozváním k večerní modlitbě ve 20 hodin za ukončení epidemie, za všechny nemocné a ošetřovatele, za státní autority a na další úmysly, které se týkají současné situace kolem koronaviru.

Proglas kvůli omezení veřejných bohoslužeb rozšířil přenosy mších svatých, a to ve spolupráci s brněnskými salesiány, olomouckými kapucíny a pražskými františkány. Ke slavení se můžete připojit od pondělí do soboty vždy od 18 hodin, v neděli pak od 9 dopoledne nebo večer v 19.30.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta pro flétnu a basso continuo g moll - Andante; Autor: Richter František Xaver; Sóla: Válek Jiří - flétna, Knoblochová Monika - cembalo, Nouzovský Petr - violoncello
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony