Papež František svěřil svět do rukou Matky Boží

Papež František svěřil svět do rukou Matky Boží
13. března 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Papež František nás vede tím, že nás doprovází. V těchto dnech zdravotní krize svěřil Svatý otec město Řím, Itálii a celý svět ochraně Matky Boží, jako znamení spásy a naděje. Papež František bude slavit každodenní mši v Casa Santa Marta. Bude se modlit za nemocné, jejich příbuzné, lékaře, zdravotní sestry a všechny ostatní trpící. Jeho slova následují i evropští biskupové.

Papež František dnes slaví 8. rok svého pontifikátu. V nelehkém období, kdy celý svět čelí viru COVID-19, se papež František rozhodl vše svěřit Panně Marii, doprovázet všechny modlitbou a slavit každý den mši v Domě Svaté Marty. Tyto každodenní oslavy eucharistie jsou charakteristické pro jeho pontifikát - papež se tak stává "farním knězem". Ve svých bohoslužbách se modlí za ochranu a pomoc Panny Marie, kterou obyvatelé Věčného města vždy vzývali ve chvílích úzkosti.

Jeho slova následují i předsedové Komise biskupské konference Evropské unie a Rady evropských biskupských konferencí. Ve společných modlitbách prosí, aby se Bůh podíval na své děti, které hledají sílu, spásu a útěchu v této těžké době zkoušek a výzev. Oslovují všechny lidi dobré vůle, aby léčili nemocné, utěšovali jejich rodiny a dávali moudrost těm, kteří jsou ve vládě.

Jejich slova zněla takto:

"Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době    
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopusť nás v okamžiku posledního soudu,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.

O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!"

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony