Všimli jsme si: Církev a koronavirus

Všimli jsme si: Církev a koronavirus

Pořad v souvislostech


Církev a hrozba koronaviru
Audioarchiv
11. března 2020 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Jak dopadají současná státní opatření proti šíření koronaviru na život křesťanských komunit v Česku? Jaké výzvy přináší tato situace pro věřící lidi? V pořadu Všimli jsme si téma otevřeme například s převorem řádu Milosrdných bratrů Martinem Mackem.

Hovořit budeme o tom, jak církevní praxe reaguje na učení o vztahu k nemocným, jak sladit službu jejich doprovázení s požadavky na ochranu zdraví, jak mohou křesťané přinášet do společnosti svědectví solidarity, klidu a nepodléhání panice.

Oslovili jsme také kněze a lékaře P. Jiřího Kordu, který popíše, jak na opatření proti šíření koronaviru reagovali v jeho farnosti v Praze-Lhotce. S národním koordinátorem duchovní služby ve zdravotnictví, trvalým jáhnem Františkem Zakopalem budeme mluvit o službě nemocničních kaplanů. Zazní také jeho vzkaz nemocným: "Všichni jsme v Božích rukou a není důvod k panice," povzbuzuje jáhen Zakopal, který se obrátil také na zdravotníky: "Především vám patří velký dík za to, co děláte. Nezapomínejte na sebe, na zásady vlastní psychohygieny. Účinně pomáhat můžeme pouze tehdy, když jsme sami v pohodě. Jedině tak zamezíme šíření paniky a strachu mezi lidmi," říká národní koordinátor duchovní služby ve zdravotnictví.

NyníPísně
Píseň: Na líšeňským kostelíčku (2021); Interpret: Cimbal Classic; Album: Cimbal Classic, Štruncovi: Bylo a není 2021
03:00Oktáva
03:55Písně
05:40Radio Vatikán (slovenské...
05:57Myšlenka na den
06:00Dnešní evangelium
06:05Ranní chvály