Všimli jsme si: Církev a koronavirus

Všimli jsme si: Církev a koronavirus

Pořad v souvislostech


Církev a hrozba koronaviru
Audioarchiv
11. března 2020 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Jak dopadají současná státní opatření proti šíření koronaviru na život křesťanských komunit v Česku? Jaké výzvy přináší tato situace pro věřící lidi? V pořadu Všimli jsme si téma otevřeme například s převorem řádu Milosrdných bratrů Martinem Mackem.

Hovořit budeme o tom, jak církevní praxe reaguje na učení o vztahu k nemocným, jak sladit službu jejich doprovázení s požadavky na ochranu zdraví, jak mohou křesťané přinášet do společnosti svědectví solidarity, klidu a nepodléhání panice.

Oslovili jsme také kněze a lékaře P. Jiřího Kordu, který popíše, jak na opatření proti šíření koronaviru reagovali v jeho farnosti v Praze-Lhotce. S národním koordinátorem duchovní služby ve zdravotnictví, trvalým jáhnem Františkem Zakopalem budeme mluvit o službě nemocničních kaplanů. Zazní také jeho vzkaz nemocným: "Všichni jsme v Božích rukou a není důvod k panice," povzbuzuje jáhen Zakopal, který se obrátil také na zdravotníky: "Především vám patří velký dík za to, co děláte. Nezapomínejte na sebe, na zásady vlastní psychohygieny. Účinně pomáhat můžeme pouze tehdy, když jsme sami v pohodě. Jedině tak zamezíme šíření paniky a strachu mezi lidmi," říká národní koordinátor duchovní služby ve zdravotnictví.

NyníHudební siesta
Skladba: Poem pro housle a orchestr op.25 - Poem; Autor: Chausson Ernest; Dirigent: Bělohlávek Jiří; Sóla: Nováková Jitka - housle; Soubor: Pražský symfonický orchestr
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Třikrát z Proglasu
14:30Písničky pro hezké...
16:00Jak se vám líbí