Koronavirus: Biskupové nabádají k rozvaze a odpovědnosti

Koronavirus: Biskupové nabádají k rozvaze a odpovědnosti
9. března 2020 Události Autor: Filip Breindl

Modlit se za nemocné, účinně pomáhat potřebným, chovat se odpovědně, dodržovat pokyny kompetentních úřadů a nešířit paniku - to jsou doporučení, která věřícím v souvislosti s nákazou koronavirem adresovali čeští a moravští biskupové. Zdůraznili, aby duchovní i laici s příznaky onemocnění nebo v karanténě nechodili na bohoslužby.

Doslova biskupové zmínili tato opatření: "Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii. Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění. Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují. Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím," stojí v prohlášení České biskupské konference.

Do 3. dubna se kvůli koronaviru ruší veřejné bohoslužby v celé Itálii. Rozhodla o tom vláda, jde o součást opatření proti dalšímu šíření nákazy, která zasáhla přes sedm tisíc lidí a 366 zemřelo. Italská biskupská konference uvedla, že toto "extrémně přísné omezení" přijímá s bolestí a obtížemi jako příspěvek k ochraně veřejného zdraví. Kostely mají zůstat otevřené pro osobní modlitbu. Omezení se týká i pohřbů, které mají proběhnout beze mše krátkým obřadem na hřbitově v úzkém kruhu nejbližších pozůstalých. Neuskuteční se ani středeční generální audience papeže Františka a zavřela vatikánská muzea.