Velikonoční třídenní přináší nové aktivity v církvi

Velikonoční třídenní přináší nové aktivity v církvi

Na mimořádnost současné situace spojené s nemožností účastnit se liturgie Svatého týdne zareagovalo pastorační středisko brněnského biskupství. Spustilo www.velikonoce.cz, kde zájemci najdou nejen přehled velikonočních bohoslužeb a obřadů přenášených online, ale také například podklady a návod pro vykonání kající bohoslužby pro situaci, kdy není možné přistoupit ke svátosti smíření nebo také materiály pro vedení domácí liturgie. 

„Zájemci mohou vyhledávat v nabídce programů podle jednotlivých dnů i podle věkového zaměření. Máme rubriky pro děti, mládež, rodiny i seniory. Naleznete zde nejen online přenosy, ale také informace o otevření kostelů k soukromé modlitbě, inspiraci k prožití velikonočního smíření s Bohem, k vedení domácí bohoslužby či tvoření nebo netradiční aktivity o Velikonocích,“ sdělil Proglasu P. Roman Kubín a zdůraznil, že zmíněné podněty mohou pomoci k hlubšímu prožití Velikonoc v současných ojedinělých podmínkách. Své velikonoční programy na webu mohou prezentovat jednotlivé farnosti a sbory. „Pokud již byly farnosti či sbory zapojeny do některého z projektů Noc kostelů, Křesťanské Vánoce či Církevní turistika, mohou využít přihlašovací údaje a přímo se přihlásit pro vložení velikonočního programu. V současné chvíli je zapojeno 26 farností a sborů z různých míst České republiky,“ informovala v tiskové zprávě mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

S výzvou ke sdílení fotografií z domácí liturgie přišlo Biskupství ostravsko-opavské. „Chceme zmapovat, jak v době před Velikonocemi, během nich i po nich, rodiny prožívaly čas, ve kterém nemohly navštěvovat své kostely. Vznikne tak unikátní zachycení této mimořádné doby," přiblížila záměr diecéze na jejím webu Jana Preisová. 

Mezi každoroční symboly Zeleného čtvrtku patří utichnutí zvonů na věžích kostelů, které se rozezní opět až při oslavě vzkříšení Ježíše Krista. Aby se zdůraznilo společné slavení, plzeňská diecze rozhodla, že všechny zvony v regionu budou znít současně. Na Zelený čtvrtek v 19:30 zazní před vzkříšením naposledy. Lidově se říká, že odletí do Říma. Vrátí se opět v noci ze soboty na neděli, kdy si křesťané na celém světě připomínají zmrtvýchvstání Krista. Opět jejich zvuk bude znít společně ve 21:30.  

V noci ze soboty na neděli je také možné zapálit za oknem našich domovů svíčku, jak vyzvali čeští a moravští biskupové. Právě plamínek ve tmě je o velikonoční noci symbolem naděje a zmrtvýchvstalého Krista, který přemohl temnotu smrti. 

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony