V Olomouci se otevírá kurz pro ty, kdo duchovně doprovázejí ve zdravotnických zařízeních

V Olomouci se otevírá kurz pro ty, kdo duchovně doprovázejí
4. června 2021 Události Autor: Eva Svobodová

Nemocniční kaplan – tak se jmenuje nový kurz, který od září nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci. Podle domácích i zahraničních výzkumů má duchovní doprovázení nemocných velký přínos jak pro samotné pacienty, tak pro zdravotnický personál. Pro koho je tento kurz určený a jaké jsou předpoklady pro jeho absolvování, vysvětlil Proglasu jeho odborný garant, dominikán P. Damián Němec.

V současnosti se podle P. Němce mezi nemocničními kaplany nacházejí především laici, mezi nimiž, vlivem větší přirozené empatie, převažují ženy. „Kněží je tam velmi málo, trvalých jáhnů několik,“ dodal. Menší podíl vysvěcených osob považuje za přirozený: „Ačkoliv to bude možná pro některé překvapení, za nejdůležitější považuji dvě věci: umět naslouchat a spolupracovat, především se zdravotnickým personálem. Neprosazovat se. Naslouchat znamená hlavně být nablízku pacientům, jejich příbuzným a také samotnému personálu, což bylo zvlášť významné teď v době náporu na zdravotnický systém. Z toho také vyplývá, že to není primárně služba kněžská,“ řekl Damián Němec.

Co se týče samotného kurzu, předpokládá podle něj již předchozí částečné teologické vzdělání. „Kurz nabízí specifické teoretické předměty v oblasti teologické a zvlášť pastorační a také zdravotnické a psychologické. Více než polovina času je věnovaná samotné praxi v zařízeních zdravotních i sociálních, také v hospicích. Jsou tam předměty jako supervize, komunikace, vzájemné sdílení. Jde tedy víc o získání dovedností než znalostí,“ vysvětlil P. Němec a doplnil, že kurz pro nemocniční kaplany se realizuje na základě trojstranné dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí z roku 2019.

Zájemci o kurz „Nemocniční kaplan“ najdou bližší informace na webu olomoucké teologické fakulty, uzávěrka přihlášek je 22. června.

Foto: Pixabay

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony