Nemocniční kaplan Marek Drábek: Neopouštím areál nemocnice, nízká návštěvnost pacientů tu byla vždy

Nemocniční kaplan Marek Drábek: Neopouštím areál nemocnice, nízká návštěvnost pacientů tu byla vždy

V dnešním Dopoledni s Proglasem jsme se věnovali práci těch, kteří v dnešní mimořádné situaci často riskují své zdraví ve veřejném zájmu. Mezi ně patří i nemocniční kaplani. Jsou připraveni naslouchat a pomáhat všem, kteří jejich slova potřebují. Premonstrátský kněz Marek Drábek působí jako jeden z nich. Promlouvá a naslouchá pacientům přímo na oddělení s nákazou virem COVID-19.

Také v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského zřídili speciální oddělení pro pacienty s nákazou novým typem koronaviru. Na oddělení mohou vstupovat pouze ošetřující lékaři, veřejnosti je přístup zakázán. Toto pravidlo má ale jedinou výjimku. Prostory může navštívit nemocniční kaplan Marek Drábek, který s pacienty tráví volný čas, informuje je o současných událostech a pomáhá jim v těžkých situacích. Ti se totiž momentálně s nikým jiným setkat nemohou. Protože se tento premonstrátský kněz pohybuje v prostorách s vysokým rizikem nákazy, rozhodl se, že nebude ohrožovat své okolí a neopouští tedy areál nemocnice.

Někdy jsou pacienti ve styku s rodinami více, než před pandemií

Marek Drábek rozhodně změnu atmosféry v nemocnicích spojenou s novými opatřeními zaznamenal. Ať už je to atmosféra mírné úzkosti, psychické únavy, nebo prostě o nepohodlí a omezené pohyblivosti v ochranných pomůckách. Do psychického stavu pacientů se promítá také jejich odloučení od rodin. „Omezení návštěv je v tuto chvíli samozřejmě větší, ale musím podotknout, že nízká návštěvnost se netýká jen této situace. Rodiny pacienty často nenavštěvovali ani v době před omezeními,“ podotýká nemocniční kaplan. „Na druhou stranu ale někteří pacienti říkají, že teď jim rodina volá víc, než byli zvyklí.“ Rozhovory osob na nemocničním lůžku s knězem se netýkají jen duchovních témat nebo hodnocení tamní stravy. Pacienti podle Drábka často nemají ani konkrétní informace o současné situaci v Česku, takže rozhovory teď směřují hlavně k informacím o nových opatřeních.

Premonstrátský kněz také od začátku krize říká, že v případě nouzové situace je sám připraven nastoupit jako zdravotní sestra. „Kdyby se situace ve zdravotnictví zhoršila, jsem připravený pomoci. Mohl bych tak být na blízku lidem, kterým se přitíží, kteří budou potřebovat útěchu. Beru to taky jako podporu personálu, který je teď mimořádně vytížen.“ 

Tento čas mění naše duchovní životy

„Budeme si muset znovu zhodnotit, co pro nás znamená vztah s Bohem. Ukáže se, jestli jsme ze zdrojů nám nabízených jenom čerpali, konzumovali. Nyní musíme více používat zdroje, které máme na dosah. V domácnostech, vy svých blízkých a utužovat vztah s Bohem, a to dennodenně. Nyní můžeme lépe vidět, že náš život s Bohem se neliší od našeho života každodenního. Doufejme, že nyní toto uvědomění bude ožívat novými způsoby,“ řekl v závěru dopoledního vysílání Proglasu nemocniční kaplan Marek Drábek.