V 91 letech zemřel kanonista prof. Edward Górecki, osobnost teologické fakulty v Olomouci

V 91 letech zemřel kanonista prof. Edward Górecki, osobnost teologické fakulty v Olomouci
18. října 2021 Události Autor: Anna Janošková

Na věčnost dnes odešel církevní právník, kněz a pedagog Edward Górecki (1930–2021), někdejší vedoucí katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Proglasu to oznámila Společnost pro církevní právo, Góreckého nazvala významným kanonistou a přítelem.

Vysokoškolské studium zahájil rodák ze Stonavy na Karvinsku koncem 40. let v Olomouci na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě, po jejím zrušení komunisty odešel do Polska a dostudoval na vratislavské Papežské teologické fakultě. Zaměřil se na kanonické právo, doktorát získal roku 1972, profesuru pak v roce 1995. Vedle akademické půdy pracoval Edward Górecki u církevního soudu a na arcibiskupské kurii ve Vratislavi. Od roku 1990 přednášel církevní právo na obnovené olomoucké teologické fakultě, po vzniku katedry církevního práva byl do roku 2005 jejím vedoucím. Věnoval se zejména manželskému právu, otázce kolegiality a ekumenismu v církvi. Z Góreckého knih zmiňme titul Církev se uskutečňuje ve farnosti. V teologické reflexi Farnost na přelomu století napsal: "Dát věřícím vizi takového prostoru v církvi, který navazuje na křest a zdůrazňuje zodpovědnost za plodné členství a aktivitu se zdá být nutné pro formaci věřících budoucna, v tom také pro formaci duchovních."

gorecki_ParteCZ-1

R.I.P.

Zdroje: cs.wikipedia.org, cmtf.upol.cz