Papež František dokončil reformu části kanonického práva. Přísněji se posuzuje sexuální zneužívání

Papež dokončil reformu části kanonického práva. Přísněji se posuzuje sexuální zneužívání.
1. června 2021 Události Autor: Daniel Blažke

Dnes zveřejněnou apoštolskou konstitucí oznámil papež reformu části kanonického práva. Dokument Pascite Gregem Dei neboli Paste Boží stádcejež svým názvem odkazuje na první list apoštola Petra, je pokračováním revize započaté Benediktem XVI.  Nově zavádí sankce za některé dříve nepenalizované činy a obecně normy zpřísňuje. Cílem úpravy je slovy konstituce "vyvarovat se vážnějšího zla a zahojit rány způsobené lidskou slabostí". Tyto změny v kanonickém právu vstoupí v platnost 8. prosince.

Nejpodstatnější změnu přinášejí články 1395 a 1398 nového kodexu. Ty mimo jiné uznávají, že oběťmi sexuálního násilí ze strany kněží, kteří se ho dopustili na základě zneužití svého postavení a autority, mohou být i dospělí. Zákoník ale nově formuluje i přestupky týkající se sexuálního zneužívání dětí a nezletilých. Ty již nejsou uvedeny jako porušení povinnosti celibátu, ale stejně jako vražda nebo potrat se považují za zločin „proti životu, důstojnosti a svobodě člověka“.

Kromě samotného zneužívání kodex hovoří i o trestnosti přechovávání a šíření pornografie a ty duchovní, kteří si násilím vynucují sexuální kontakt, může čekat zbavení kněžských povinností. Církevní představení se již nebudou moci svobodně rozhodovat, zda budou či nebudou trestat prokázané přestupky. Nyní musí být potrestáni i ti, kdo nevykonávají rozsudky nebo trestní výnosy nebo kteří nepodávají zprávy podle plánu.

zdroj: Kathpress, ČTK