Synodální proces začíná produkovat výstupy z farních skupinek

Synodální proces začíná produkovat výstupy z farních skupinek

V římskokatolické církvi nadále probíhá dvouletý synodální proces, který na podzim zahájil papež František. V současnosti se odehrává diecézní fáze v jednotlivých farnostech, kdy věřící v malých skupinkách debatují nad některým z deseti témat. Jak konkrétně proces probíhá v pražské arcidiecézi, na Proglasu hovořil ředitel tamního Pastoračního centra a diecézní koordinátor P. Michal Němeček. 

"I přesto, že jsme začali později než třeba jinde, máme v této chvíli přihlášených 136 skupinek. Zároveň vím, že některé skupinky se ještě oficiálně nepřihlásily, i když už pracují. Každá skupina má nějakých 5-10 členů, takže už můžeme mluvit o skoro tisícovce lidí, kteří jsou zapojeni. Dá se tedy říct, že to není úplně malý zájem. V této chvíli máme k dispozici 22 výstupů," přiblížil P. Němeček s tím, že první materiály se nejvíce věnují první z témat, tj. Na společné cestě, zatímco deváté (Rozlišovat a rozhodovat) a desáté (Formovat se v duchu synodality) zatím žádný. "Jsme ale teprve na začátku sběru dat," upozornil. 
 
Výstupy koordinátoři dostávají ve formě odpovědí na dotazník ohledně toho, co v té konkrétní synodální skupince její účastníci rozlišili jako zásadní. "Ptáme se i na to, jak setkání skupinky probíhala, zdá se tam dařila nějaká spolupráce naslouchání, zda zaznívala osobní svědectví nebo se také dařilo rozlišovat to, co opravdu nám klade na srdce Bůh, apod.," přibližuje koordinátor Němeček. Zprostředkoval také konkrétní podobu jednoho vyplněného dotazníku, jak je možné slyšet v záznamu rozhovoru na níže uvedeném odkazu.
 
Součástí procesu je, dle zveřejněných materiálů, důraz jak na naslouchání, tak i rozlišování, zda slyšené je z Božího ducha. "Je proto nezbytné, aby opravdu každý z té skupinky dostal prostor vyjádřit, co mu skutečně leží na srdci, tj. dopředu neselektovat nebo hned neukázňovat, že tohle říkat nesmí. To je základní předpoklad. Další věcí, kterou vnímám jako zásadní, je, že když se do takového procesu pouštíme, musíme prvně poprosit o dar Božího ducha, abychom rozlišovali, co je nějaká moje subjektivní záležitost nebo můj pohled, a co nám Bůh opravdu klade na srdce, což nemusí být totéž. Modlitba je v tom zásadním pilířem," upozornil pražský arcidiecézní koordinátor P. Michal Němeček.
 
I nadále se do procesu lze zapojit. Výstupy jednotlivých skupinek pro závěrečnou syntézu musí být ale odevzdány do 1. března. Bližší informace lze získat na webových stránkách příslušných biskupství nebo na synoda.cz.