Sv. Ludmila a sv. Jan Nepomucký jsou nové zvony pražského kostela sv. Havla

Sv. Ludmila a sv. Jan Nepomucký jsou nové zvony pražského kostela sv. Havla
9. dubna 2021 Události Autor: Anežka Hlávková

Pražský svatohavelský kostel dostane dva nové zvony - svatého Jana Nepomuckého a svatou Ludmilu. V neděli je požehná pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer a následně budou v druhé polovině dubna vyzvednuty do věže kostela.

Ondřej Boháč, zvoník kostela sv. Havla Proglasu přiblížil, jak nápad s novým zvonem Jana Nepomuckého vzešel. „Byla vytvořena veřejná sbírka. A to taková, že když kluci čistili na Karlově mostě u sochy sv. Jana Nepomuckého zámky, které tam připevnili různí turisté, přišli s nápadem, že by bylo lepší, aby turista, který si koupí zámek za 500 Kč, peníze raději investoval do něčeho trvalejšího. A protože v kostele u sv. Havla byl farářem svatý Jan Nepomucký, tak se to propojilo. Proto si řekli, aby lidé raději než kupovat nesmyslné zámky koupili něco trvalejšího. Zvon, který by tu mohl zůstat ještě pár staletí a udělat tak pár lidem radost. Pak se hodně rychle vybraly peníze, z kterých se pořídil větší zvon.“ Druhý zvon financovali sami farníci. Je to malý sanktusový zvon a nese jméno svaté Ludmily. „Oba zvony byly odlity v Innsbrucku Johannesem Grasmayrem, rakouským zvonařem,“ upřesnil Ondřej Boháč.

Nyní jsou zvony ještě umístěny v lodi kostela a čekají na požehnání. To jim udělí v neděli 11. dubna při mši svaté Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Následně budou v druhé polovině měsíce dubna umístěny do věže kostela.

Foto: pixabay

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony