Pokřtění a poslaní - s arcibiskupem Graubnerem o misijním měsíci

Pokřtění a poslaní - s arcibiskupem Graubnerem o misijním měsíci

Pořad v souvislostech


Pokřtění a poslaní - misijní speciál
Audioarchiv
1. října 2019 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

"Mimořádný misijní měsíc vyhlásil papež František proto, aby obnovil misijního ducha křesťanů. Vyzývá jednak k modlitbě, která je duší veškeré misijní činnosti, jednak k vydávání svědectví víry. 

Obojí prohlubuje naše chápání misijního poslání církve a posiluje odvahu dělit se o svou víru," řekl Proglasu olomoucký arcibiskup Jan Graubner v souvislosti se zahájením mimořádného misijního měsíce října. Vyhlásil ho papež František s mottem "pokřtění a poslaní."

"Zdá se mi moc důležité, aby rostlo dílo milosrdné lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem křesťanské kultury," pokračuje olomoucký arcibiskup, který má v rámci České biskupské konference na starosti misie, a připomíná Ježíšova slova apoštolům: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu" (Mk 16,15). "Poslechnout jeho výzvu není pro církev jenom jednou z možností, je to povinnost, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Má-li církev zůstat věrná sama sobě a hlásat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého pro všechny, musí jít pod vedením Ducha svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby, sebeobětování," zdůrazňuje Jan Graubner.

Podle něj může začínající misijní měsíc oživit církev v západních zemích: "Církev dnes u nás i v okolní Evropě vypadá, jak mám dojem, tak trochu unaveně. Jestli se chce obnovit a omládnout, musí oživit misie. Misie nejsou jen zaměřeny na nějaké získávání nových členů, misijní činnost obnovuje činnost zevnitř, protože když se člověk věrný Kristovu poslání snaží víru předávat, upevňuje tu svou. Upevňuje svou křesťanskou identitu. Přináší to novou horlivost. Víra sílí předáváním," tvrdí olomoucký arcibiskup a zmiňuje zkušenosti místní církve, s nimiž se setkává, například iniciativu jedné ženy, která dosáhla výuky náboženství pro svého vnuka, když přesvědčila další lidi ze svého okolí, aby děti přihlásili. "Misie nejsou záležitost nějakých zvláštních akcí, ale veřejného svědectví našeho života z víry. Nejprve si musíme uvědomovat poklad vlastní víry a říkat si, že nemůžeme být ošklivými sobci, kteří se neumí s potřebnými rozdělit. Dostáváme poklad víry proto, abychom mohli být užiteční. Dělit se máme o radost, o lásku i o víru. Nenutit, ale umět nabídnout," řekl k tomu moravský metropolita. Podle něj máme "mezi sebou mnoho skvělých misionářů, kteří jsou tišší, ale dělají skvělou službu. Jde o to, abychom se tak učili sloužit všichni."

Sám navštívil několik misijních zemí a jako příklad uvádí asijský Bangladéš, kde žije několik stovek tisíc katolíků mezi 160miliónovou muslimskou většinou. "Jsou vyloženě extrémně chudí, ale mimořádně radostní," charakterizuje arcibiskup bangladéšské křesťany a podotýká, že tamní církev má misijní programy, organizuje sbírky a zapojuje do této činnosti i děti. "Měl jsem dojem, že jsou nám v něčem podobní, ale daleko horlivější," uvažuje arcibiskup Graubner. Věřící v Česku pozval k zapojení do misijního mostu modlitby, který se uskuteční v pátek 18. října před misijní nedělí, a dále "aby se zapojili do finanční sbírky na misie ve světě, aby našli odvahu žít jako křesťané i mezi nevěřícími u nás, aby nebyli zahleděni do sebe, nezalézali do své bezpečné zóny, ale otevírali se radostné milosti evangelia. Aby se zapojili s obnoveným nadšením do hlásání radostné zvěsti, že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, život nad smrtí a láska nad strachem," uzavřel olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Celý rozhovor s ním přineseme v pořadu Všimli jsme si v pátek 18. října 2019 od 9 hodin. 

   

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony