Česká misijní výprava se vrací z Malawi

Česká misijní výprava se vrací z Malawi
14. května 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

„Modlíme se za vás, lidi v České republice, protože víme, že nás máte rádi, a pomáháte nám. Prosíme, modlete se i vy za naše mladé rostoucí společenství," vzkázal posluchačům Proglasu a dárcům národní ředitel Papežských misijních děl v Malawi P. Vincent Mwakhwawa. Česká výprava zavítala do kněžského semináře, škol, školek i domovů pro opuštěné děti. Zásadní bylo nahlédnutí do života obyvatel postižených březnovými záplavami, kam směřovala pomoc z České republiky.

Profesionalita, s jakou místní charita přistupuje k obnově, na mne udělala velký dojem. Její pracovníky jsme zachytili ve stádiu, kdy se pomalu přesídlují z provizorních táborů nedaleko zničené vesnice do nově vybudovaných domů. Pohled na rozbitá cihlová stavení ukazoval na neuvěřitelnou sílu vodních proudů,“ popsal svůj zážitek Filip Breindl. Vše svou kamerou, dokonce i ze vzduchu - z dronu, dokumentoval Martin Rýznar: „To, co jsme viděli, mne činí hrdým na katolickou církev, která dokáže nabídnout profesionální pomoc nejchudším v duchu Františkovy výzvy „Jděte na periférie a pomáhejte nejchudším, jak to potřebují“. Jsem opravdu hrdý na to, co jsem tady viděl.“  Propojení pomoci ze zahraničí a místní církve ocenil i ředitel českých Papežských misijních děl Leoš Halbrštát:  „Je zde krásně vidět, jak zde zafungovaly zahraniční zdroje prostřednictvím Papežských misijních děl tak místní charita, která je dokázala dobře využít. Postavila těm nejchudším zpět nejen domečky, ale hlavně dodala naději na budoucnost.“

„Všichni jsme zažili misijní radost ze sdílení víry a misijních zkušeností. Děkujeme všem spolupracovníkům v Malawi za úspěch této misijní cesty do všech diecézí Malawi. Kéž Bůh žehná našim misionářským snahám," popřál na závěr P. Mwakhwawa. Této misijní cestě se bude věnovat i pořad Všimli jsme si v pátek 17. května 2019.

Foto: Filip Breindl