Mons. Graubner Cyrilkám: Buďte zářivým kouskem církve

Mons. Graubner Cyrilkám: Buďte záživým kouskem církve
8. září 2018 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Ať všichni jsou jedno - o to se už devadesát let přičiňuje Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, která oslavila své výročí založení 8. září v půl jedenácté mší svatou na Velehradě, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a v přímém přenosu ji nabídlo i Radio Proglas. „Děkujeme Pánu za jeho plán s touto kongregací a každé ano každé ze sester. Jak za první ano při vstupu, tak při slavných slibech i ta všechna každodenní,"  uvedl děkovnou mši svatou moravský primas.

Takzvané Cyrilky jsou apoštolskou kongregací založenou na území České republiky, která má dvě provincie a podléhá přímo Svatému otci. „Každý řád má své charisma. To naše, s kterým jsme byly i založeny, je modlitba za jednotu. Snažíme se, aby vše, co děláme, o co se snažíme a modlíme, aby směřovalo k jednotě,“ vysvětlila Proglasu generální představená s. Markéta Marie Husaříková.

V pěti komunitách v Česku a ve třech na Slovensku na šedesát sester působí ve výchovné, pastorační a sociální činnosti. Brně ve dvacátých letech minulého století zřídily základní a střední cyrilometodějské školy, které pojmou kolem tisíce žáků a studentů. Základní školu vede Pavlína Vojtěchová, která již na začátku školní roku dětem zdůraznila, že mohou být právem hrdí na svou školu s tak dlouholetou tradicí: „Přijela jsem nejen, abych oslavila 90. výročí založení, ale i proto, abych dala najevo, že jsem hrdá, že mohu být součástí aktivit kongregace“. Cyrilometodějské gymnázium a střední pedagogická škola patří v České republice mezi jedny z nejúspěšnějších škol při skládání státních maturit. „Bez sestřiček by to nešlo. Jsme vděčni, že se za školu nejen modlí, ale také slyší výzvy současnosti a reagují na ně. Bez nich by školy prostě nefungovaly,“ souhlasně tvrdí zástupkyně ředitele Marie Javorová a Jitka Nováková. Jejich postřeh rezonuje s vizí kongregace, kterou představená s. Markéta popsala snahou „jak naslouchat potřebám doby a jemnému Pánovu hlasu, který nás vede, tak je uskutečňovat“.     

Mezi další projekt kongregace patří chráněné bydlení na Velehradě. Sestry také pracují v  poutním domě Stojanov. Na Slovensku v Turzovce provozují Spojenou pomocnou školu sv. Josefa. Další pracují jako učitelky, vychovatelky, katechetky a pracovnice v sociálních službách. Jak mám dále prozradila generální představená, nejstarší sestra Kazimíra oslavila 97. narozeniny a nejmladší, Alžběta, má 28 let. „Je dobré, vzpomínat na to, jaké stopy v kongregaci i ve světě zanechala každá ze sester, ale jste zvány se dívat i do budoucnosti. Nevíme, jaké má Pán do budoucna plány, ale budete-li se každý den snažit opětovně říkat Pánu Ano, jak to udělala Maria, jejíž narození dnes slavíme, a usilovat o svatost, stane se Vaše kongregace zářivým kouskem církve,“ vyzval na závěr homilie arcibiskup Graubner přítomné sestry i posluchače radia.

foto: http://www.scm.rehola.sk/