Protižidovské útoky hlásí USA, Velká Británie i Slovensko

Protižidovské útoky hlásí USA, Velká Británie i Slovensko
30. prosince 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

„Útok na každého jednotlivce nebo skupinu kvůli jeho náboženskému přesvědčení je útokem na nás všechny. Tato nenávist nemá v našem městě a našem národě ani nikde jinde na naší planetě místo. Modlím se v solidaritě s oběťmi těchto krutých násilných činů a vyzývám všechny lidi, aby se sešli v duchu jednoty a odmítli nenávist," reagoval newyorský arcibiskup kardinál Timothy Dolan na zprávu o útoku na židovskou rodinu ve městě Monsey během oslav svátku Chanuka.

Podle svědků tam muž pobodal 5 lidí a snažil se také proniknout do nedaleké synagogy, což se mu nepodařilo. Šéf místní policie oznámil, že podezřelý je ve vazbě a bude obviněn z pětinásobného pokusu o vraždu a z vloupání. Prezident Donald Trump událost odsoudil jako další antisemitský útok, ale úřady zatím nepotvrdily, zda byl čin skutečně motivován nenávistí k Židům.

V londýnské čtvrti Camden se na synagoze a několika obchodech, celkem na devíti místech, objevila antisemitská graffiti. Policie věc vyšetřuje jako rasově motivovaný zločin z nenávisti. „Dokazuje to, že antisemitismus mezi lidmi přetrvává," reagoval na twitteru Výbor zástupců britských Židů a vyjádřil naději, že „ve věci se bude konat a že se pachatelé najdou a budou potrestáni.“

K antisemitským projevům na židovských hřbitovech došlo v minulých dnech i na Slovensku. Vandalové tam záměrně zničili nebo poškodili několik hrobů. „Chci jménem Slovenské biskupů vyjádřit lítost nad těmito činy,“ uvedl v prohlášení předseda Konference biskupů Slovenska Stanislav Zvolenský o včerejším svátku Svaté rodiny. „Všichni tři, Ježíš, Maria i Josef, kteří jsou pro nás křesťany tak vzácní, pocházeli právě ze židovského národa. Je velmi zahanbující, že někdo v naší zemi vůči zesnulým projevuje neúctu, o to více, pokud je toto řízení motivované antisemitskými postoji. Nic takového nemá v křesťanství žádné místo, a nesmí ho mít ani v naší společnosti. Prosím a zvu všechny k uvědomění, že máme s židy společné náboženské i kulturní kořeny. Buďme k nim proto uctiví a ohleduplní. Nepřipusťme vůči nim v našich městech a obcích žádné projevy nepřátelství - ani v postojích, ani v skutcích. Předejme i mladé generaci, že členové židovského národa jsou našimi bližními a  hlediska víry našimi bratry a sestrami," prohlásil bratislavský metropolita.

zdroj: čtk. acistampa.it, tkkbs