Federace židovských obcí eviduje nárůst antisemitismu v ČR

Federace židovských obcí eviduje nárůst antisemitismu v ČR
3. července 2019 Události Autor: Daniel Blažke

Federace židovských obcí vydala výroční zprávu, ve které uvádí, že loni v Česku došlo k téměř 350 antisemitským incidentům, což je více než v minulých letech.

Nejpatrnější nárůst protižidovských nálad lze vypozorovat na internetu, kde se množí případy publikování antisemitských článků, příspěvků na sociálních sítích i anonymních příspěvků v diskusích a komentářích. Fyzická napadení federace eviduje dva, podle ní však často oběti násilný čin nenahlásí. Tři případy se týkají znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy a devět incidentů spadá do kategorie vyhrožování, obtěžování nebo urážky konkrétního člověka kvůli jeho skutečnému či domnělému židovství.  Zatímco v roce 2009 zaznamenala Federace židovských obcí 28 incidentů, v roce 2013 už to bylo 169 a v roce 2015 jejich počet vystoupal na 221.

Podle federace 93 procent všech evidovaných projevů nenávisti tvoří internetové příspěvky. Ty se objevují jednak na webech extrémní pravice, či na antiliberálních webech, ale více než třetina se vyskytuje na dezinformačních, často prokremelských platformách. Obsahu internetových příspěvků dominují lživá, vulgární nebo stereotypní tvrzení o Židech.  "Velmi časté je šíření konspiračních teorií o mýtu světového židovstva, jeho kontroly nad médii, ekonomikou, vládami a dalšími veřejnými institucemi," upozornila federace. Nejvíce projevů antisemitismu pocházelo z května 2018 v souvislosti s přesunem amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a následnými nepokoji v pásmu Gazy.

Podle federace patří Česká republika ve srovnání s jinými státy střední a západní Evropy k relativně bezpečné zemi pro židovskou komunitu. Ministerstvo vnitra uvedlo, že loni policie řešila 15 trestných činů s antisemitským podtextem, což je o dvanáct méně než v předchozím roce.