Představitelé světových církví zvou k péči o stvoření a udržitelnému způsobu života

Představitelé světových církví zvou k péči o stvoření a udržitelnému způsobu života
1. září 2021 Události Autor: Eva Svobodová

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. se důrazně vyslovil pro nutnost udržitelného a ekologického chování. Vedle výzvy k očkování proti covidu je to hlavní téma jeho pastoračního dopisu u příležitosti Dne ochrany stvoření, který ortodoxní církev slaví 1. září.

Čestná hlava světového pravoslaví se podle svých slov modlí za to, aby se vlády nevracely ke stejné ekonomice a neomezenému využívání přírodních zdrojů jako před pandemií. Varuje také před další nečinností v boji proti změně klimatu. Nezájem o utrpení bližních a o ničení stvoření je „útokem na Boha a ignorováním jeho přikázání“, napsal. Změna klimatu podle Bartoloměje vyžaduje, aby měli lidé pocit spoluodpovědnosti, společnou vizi a byli také schopni společné akce.

Patriarcha Bartoloměj se dlouhodobě vyjadřuje ve prospěch ekologických hnutí a má v tomto blízko k myšlenkám papeže Františka, souhrnně vyjádřeným v encyklice Laudato si. Dnes papež ohlásil ekumenickou ekologickou iniciativu, na níž se s patriarchou Bartolomějem podílí za spoluúčasti hlavy anglikánské církve, arcibiskupa z Canterbury Justina Wellbyho. Pětitýdenní tzv. Doba stvoření, která bude završena svátkem sv. Františka z Assisi 4. října, nese motto „Domov pro všechny, obnovit Boží oikos“. „Připravili jsme poselství, které vyjde v příštích dnech. Spolu s bratry a sestrami různých křesťanských vyznání se modleme a jednejme ve prospěch společného domova,“ vyzval papež při své generální audienci.

Zdroj: Kathpress, generální audience 1. 9. 2021

Foto: Pavel Šaněk, Radio Proglas