Poselství papeže Františka a patriarchy Bartoloměje ke Světovému dni modliteb za stvoření

Poselství papeže Františka a patriarchy Bartoloměje ke Světovému dni modliteb za stvoření
1. září 2017 Události Autor: Jana Lokajová

Katoličtí a pravoslavní křesťané prožívají Světový den modliteb za péči o stvoření. Papež František a cařihradský patriarcha Bartoloměj vydali společné poselství, v němž vyzývají všechny lidi dobré vůle, aby dnešní den věnovali čas modlitbě za stvoření.

„Víme ostatně, že bychom se marně namáhali, kdyby Pán nebyl s námi (srov. Žl 126/127) a kdyby modlitba nebyla středem našich reflexí i bohoslužeb. Cílem naší modlitby je totiž změna způsobu vnímání světa za účelem změnit způsob našeho vztahování se ke světu. Cílem našeho předsevzetí je stát se odvážnými v přijímání jednoduchého a solidárního životního stylu,“ píší papež František a patriarcha Bartoloměj.

Vinu na současném stavu životního prostředí a Božího prostředí nese podle listu mravní úpadek a lidská nenasytnost: „Náš sklon narušovat jemné a vyrovnané ekosystémy světa, nenasytná žádost manipulovat a kontrolovat omezené zdroje planety, chamtivá snaha dosahovat na trhu neomezených zisků – toto všechno nás odcizuje původnímu plánu se stvořením. Nerespektujeme už přírodu jako sdílený dar, ale považujeme ji za soukromý majetek. Nevztahujeme se už k přírodě tak, abychom ji udržovali, ale spíše se jí zmocňujeme, abychom vydržovali svoje struktury.“ Tento stav má podle autorů tragické a trvalé dopady na nejslabší a nejchudší obyvatele planety.

„Obracíme se k těm, kdo zaujímají významné pozice v sociálním, ekonomickém, politickém a kulturním prostředí s naléhavou výzvou, aby odpovědně naslouchali křiku země, dbali o potřeby těch, kdo jsou marginalizováni, a především, aby vyhověli četným prosbám a podpořili globální konsenzus a dosáhlo se tak uzdravení zraněného stvoření.“ píše se v poselství s tím, že opravdového a trvalého řešení ekologické krize neleze dosáhnout bez kolektivní, sladěné odpovědi a sdílené zodpovědnosti a že priorita v tomto případě musí být kladena na solidaritu a službu.

Zároveň dnes začíná ekumenická mezinárodní iniciativa Season of Creation, jejíž součástí je řada modlitebních setkání a bohoslužeb za obnovu stvoření. Příležitost zapojit se a uspořádat společnou modlitbu za stvoření trvá do 4. října. Na organizaci se podílí také papežská Komise pro spravedlnost a mír. Jednou z doprovodných symbolických událostí bude i modlitební setkání v Taizé naplánované na 24. září. Pozváni jsou na něj zástupci Evropské biskupské konference, Světové rady církví i Evropské rady biskupských konferencí.