Plenární zasedání francouzských biskupů jednalo v Lurdech o sexuálním zneužívání

Plenární zasedání francouzských biskupů jednalo v Lurdech o sexuálním zneužívání
9. listopadu 2021 Události Autor: Daniel Blažke

Na konci svého plenárního zasedání v Lurdech přijali v pondělí 8. listopadu francouzští katoličtí biskupové čtyři rezoluce, aby se pokusili vyřešit krizi ohledně sexuálního zneužívání v církvi. Francouzský episkopát v čele se svým předsedou Mons. Éricem de Moulins-Beaufortem tak reagoval na zjištění nezávislé komise CIASE z 5. října.

Podle první rezoluce chějí biskupové ustanovit nezávislý národního orgán, který by uznal a napravil křivdy spáchané na obětech. Bude zodpovídat za odškodnění obětí, které se samy ohlásí.
Druhé rozhodnutí se týká způsobu financování kompenzačního fondu pro oběti: biskupové se rozhodli nevyužívat primárně dary od věřících, ale financovat fond z movitého majetku francouzské biskupské konference a diecézí. Biskupové proto pořídí jeho soupis v každé diecézi. Dokud nebudou mít potřebné finance na odškodnění všech obětí, plánují si vzít půjčku. Věřící, kteří budou přesto chtít na tento nadační fond přispět, jsou také vítáni, upřesnil biskup Dominique Blanchet, viceprezident konference.
Dále biskupové požádali papeže, aby do Francie vyslal tým vizitátorů, který by posoudil tamní ochranu nezletilých a v případě potřeby zjednal nápravu. Tyto kontrolní návštěvy by mohly vést k sankcím, včetně rezignace biskupů.
Posledním rozhodnutím je ustavení laických pracovních skupin. V jejich čele má být koordinátor, který si sám určí pracovní metodu. Práci skupin budou biskupové sledovat na svých plenárních shromážděních. Mezi probíraná témata má patřit analýza příčin sexuálních zneužívání, doprovázení kněží, rozlišování povolání nebo formace budoucích duchovních.

zdroj: Famille chrétienne