Papežova návštěva Kazachstánu končí, vyzval k podpoře náboženské svobody

Papežova návštěva Kazachstánu končí, vyzval k podpoře náboženské svobody
15. září 2022 Události Autor: Adéla Šimoníková

Na 50 náboženských představitelů z celého světa v kazachstánském Nur-Sultanu včetně papeže Františka podepsalo závěrečnou deklaraci 7. kongresu světových a tradičních náboženství. Potvrdila hodnoty Dokumentu o lidském bratrství z února 2019 – globální mír a společné soužití. Náboženští lídři se společně zavázali, že podniknou další kroky k míru ale také například k ochraně důstojnosti a práv žen.

Představitelé světových náboženství lidstvo vyzvali ke skutkům milosrdenství a soucitu v oblastech postižených válečným konfliktem či trpících důsledky přírodních i člověkem způsobených katastrof. Zároveň se zavázali, že vynaloží veškeré úsilí na zajištění aktivit ve prospěch dialogu mezi náboženstvími, kulturami a civilizacemi.

Závěrečná deklarace tak definuje závazek náboženství ve světě postiženém pandemiemi, bezpečnostními hrozbami či riziky spojenými s globalizací světových procesů. Jejím cílem je vyvíjet společné úsilí o posílení občanského dialogu ve jménu míru a spolupráce, jakož i při prosazování duchovních a morálních hodnot. Vedoucí náboženští představitelé jsou přesvědčeni, že každý konflikt vyvolává řetězovou reakci, která může vést ke zničení systému mezinárodních vztahů.

Po přečtení závěrečné deklarace biskupkou anglikánské církve Jo Bailey Wellsovou dostal slovo papež František. Na začátek svého projevu poděkoval za úsilí o mír a jednotu. Také vyjádřil vděk místním úřadům, které delegaci z Říma po několik dnů hostily. 

Ve své promluvě se vrátil k mottu, které provázelo celou jeho apoštolskou návštěvu ve většinově muslimském Kazachstánu: „Motto mé návštěvy zní ‚Poslové míru a jednoty‘. Je v množném čísle, protože cesta je společná. A tento sedmý kongres, který nám Nejvyšší dopřál prožít, znamenal důležitý milník.“ Vzpoměl také na jednoho ze svých předchůdců, Jana Pavla II., který v roce 2002 svolal Den modliteb za světový mír: „Potvrdil tak pozitivní přínos náboženských tradic k dialogu a svornosti mezi národy,“ řekl Svatý Otec.

Papež také promluvil o své výzvě směrem ke kazašské vládě: Důrazně jsme vyzvali vlády a příslušné mezinárodní organizace, aby pomáhaly náboženským skupinám a etnickým komunitám, které trpí porušováním svých lidských práv a základních svobod a násilím ze strany extremistů a teroristů, a to i v důsledku válek a vojenských konfliktů. Především musíme usilovat o to, aby náboženská svoboda nebyla abstraktním pojmem, ale konkrétním právem.“

V promluvě zazněl apel na respekt a uznání žen: „Protože žena dává světu péči a život: je cestou k míru. Proto jsme se vyslovili pro potřebu chránit její důstojnost a zlepšit její sociální postavení jako rovnoprávného člena rodiny a společnosti. Ženám musí být také svěřena větší úloha a odpovědnost,“ vyzýval papež František.

Na závěr promluvy k zakončení kongresu vybídl Svatý otec k podpoře mladých lidí a k naslouchání jim. Zdůraznil, že právě oni jsou posly míru a jednoty dneška i zítřka. Oni více než ostatní volají po míru a úctě ke společnému domu stvoření.

Po závěrečných slovech papež František svou apoštolskou cestu uzavřel. Na letišti se s ním rozloučil prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev ve VIP sále prezidentského terminálu, kde se uskutečnilo krátké soukromé setkání. Hlava státu věnovala papeži dombru, tradiční kazašský hudební nástroj. 

Do Říma má papež přiletět dnes večer kolem 20:30 italského času. Během letu je naplánována obvyklá tisková konference. Při odjezdu z Kazachstánu napsal papež na svůj účet tweet, v němž vyjádřil vděčnost obyvatelům této asijské země: Děkuji vám za přijetí, kterého se mi dostalo, a za příležitost strávit tyto dny bratrského dialogu společně s představiteli mnoha náboženství. Kéž Nejvyšší požehná povolání k míru a jednotě #Kazachstánu.“ Jak je zvykem, papež zaslal kazašskému prezidentovi telegram, v němž znovu vyjádřil „vděčnost za pohostinnost“, které se mu během těchto tří dnů dostalo, a ujistil v něm o svých modlitbách za všechny občany země.

zdroj: vaticannews.va