Papež: Modleme se ve společenství Marie

Papež: Modleme se ve společenství Marie
24. března 2021 Události, Postní doba Autor: Anežka Hlávková

"S hrůzou jsem přijal zprávy o teroristických útocích v Nigérii a o 137 obětech" - to jsou slova papeže Františka, kterými při své dnešní, v řadě 9. letošní generální audienci z knihovny Vatikánského paláce vyjádřil lítost nad incidenty v Nigérii. Vzpomenul také na nedávné záplavy v Austrálii a na dnešní den tuberkulózy. V katechezi pak Svatý otec vyzval ke společenství s Marií, která může být vzorem modlitby, a to především novomanželům, kterým v závěru audience požehnal.

„Prosím za to, aby teroristické útoky v Nigérii nezastavily cestu demokracii, míru a dialogu,“ zaznělo v závěru audience. Papež František hovořil i o záplavách, které sužují Austrálii. Tam za posledních 24 hodin záchranáři kvůli záplavám ve státě Nový Jižní Wales evakuovali dalších 6000 lidí. Výzvu k evakuaci dostalo v tamní oblasti v uplynulých dnech více než 40 tisíc lidí. Podle meteorologů se silné lijáky mají během dneška přesouvat k australskému ostrovnímu státu Tasmánie, kde mohou způsobit lokální povodně. „Jsem nablízku všem lidem, které zasáhly tyto přírodní katastrofy. Zvlášť těm, kteří ztratili své domovy. Rád bych dodal odvahu těm, kteří hledají pomoc. A dnes je den boje proti tuberkulóze. Kéž by mohlo být obnoveno vědomí boje proti této nemoci a také citlivost vůči těm, kteří touto nemocí trpí. Všem jim a také jejich rodinám vyjadřuji svou blízkost a modlitbu,“ poukázal Svatý otec na Světový den tuberkulózy připomínaný každoročně Světovou zdravotnickou organizací.

V závěru papež požehnal k příležitosti zítřejší slavnosti Zvěstování Páně novomanželům. „Moje myšlenky na závěr směřují, jak je tomu zvykem, ke starým, k mladým, k nemocným a k novomanželům. Zítra budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Budeme si připomínat Pannu Marii, která díky svému Ano dala souhlas k spásnému plánu nejvyššího Boha. Také vy buďte stále ochotní a vnímaví k Boží vůli. Modlete se a milujte Nejsvětější Pannu Marii, aby nám osvítila naše svědomí a dala útěchu našemu životu. Vám všem patří mé požehnání,“ ujistil Svatý otec především novomanžele, které tak povzbudil k přímluvám k Panně Marii, jejíž svátek si bude zítra církev připomínat.

Panně Marii věnoval papež František i katechezi. Podle čtení z první kapitoly Skutků apoštolů se „všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ (Sk 1,14) Jak řekl papež, toto čtení se hodí dnes, o vigilii slavnosti Zvěstování Páně. Zve nás, stejně tak, jako to kdysi udělali učedníci, k modlitbě ve společenství s Marií.

Foto: archiv

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony