Papež obnovuje generální audience, vyzývá k modlitbě za oběti výbuchu v Bejrútu

Papež obnovuje generální audience, vyzývá k modlitbě za oběti výbuchu v Bejrútu
5. srpna 2020 Události

V knihovně Apoštolského paláce svatý otec hovořil o Kristových schopnostech, které léčí nejen tělo, ale i duši nemocných, a vyzval věřící k uzdravování nemocné společnosti. Požádal věřící také o modlitbu za oběti včerejšího výbuchu v Bejrútu, jejich rodiny a za libanonský stát.

Papež František připomenul příběh uzdravení ochrnutého v Kafarnaum, kterého jeho přátelé spustili k Ježíšovi střechou kvůli nedostatku místa v domě. Kristus mu následně odpouští hříchy a uzdravuje jej. Ježíšovy skutky uzdravení nás mají inspirovat k léčení světa, který trpí vážnými fyzickými i sociálními chorobami. Jak říká svatý otec, jsme Kristovi následovníci. Ctnosti víry, naděje a lásky nás léčí a zároveň z nás činí lékaře společnosti. Vyzývá nás proto k zamyšlení nad otázkou, jak můžeme uzdravit svět.

"Zvu vás v následujích týdnech ke společnému zamyšlení nad naléhavými otázkami, které pandemie vynesla na světlo. Zejména pak nad sociálními chorobami. Společně prozkoumejme, jak může naše katolická sociální tradice pomoci lidské rodině uzdravit svět, který trpí vážnými chorobami. Je mojí touhou, abychom se jako následovníci Ježíše, který uzdravuje, všichni společně zamysleli a zasadili se o vytvoření lepšího světa plného naděje pro budoucí generace."

Na závěr audience papež František vzpomněl na nemocné, staré, děti i novomanžele, ale převším na oběti exploze v Bejrútu. Ta zabila přes sto lidí, zranila další tisíce a způsobila vážné poškození města. Záchranáři nadále hledají nezvěstné v troskách, většina města je bez elektřiny. K výbuchu došlo podle místních úředníků kvůli požáru v přístavním skladu, který odpálil více než 2700 tun dusičnanu amonného. Papež se dnes k události vyjádřil takto:

"Modleme se za oběti a jejich rodiny, a modleme se za Libanon. Potřebuje spoluprací všech komponentů ve všech oblastech společnosti překonat tento tragický okamžik. Kéž mezinárodní společenství pomůže zemi překonat obrovskou krizi, jíž prochází."

Autor: Veronika Lusková

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony