P. Hylmar: Ignác z Loyoly oslovuje schopností zvládat vnitřní hnutí

P. Hylmar: Ignác z Loyoly oslovuje schopností zvládat vnitřní hnutí
31. července 2020 Události Autor: Filip Breindl

Členové Tovaryšstva Ježíšova si dnes s celou církví připomínají svatého Ignáce z Loyoly. Poutní slavnost se v podvečer konala také v pražském kostele zasvěceném zakladateli jezuitského řádu. "Na tuto slavnost obvykle přichází hodně lidí. Z toho soudím, že slavnost má širší ohlas, sahající mimo Tovaryšstvo," uvedl ve vysílání Proglasu nastávající rektor pražského kostela sv. Ignáce P. František Hylmar.

"Kostel sv. Ignáce je svým způsobem neobyčejný, něco vyzařuje, nějakým způsobem přitahuje. Co myslím také přitahuje, je samotná postava sv. Ignáce, protože Ignác povzbuzuje, dodává důvěru, energii," pokračoval bývalý provinciál Tovaryšstva Ježíšova s tím, že sám z osobnosti a spirituality španělského řeholníka čerpá třeba pro současnou dobu poznamenanou nejistotou a obavami. "Mě v souvislosti s dnešní dobou oslovuje u svatého Ignáce neochvějná důvěra v Boha a v působení Boží skrze církev, i kdyby byla jakkoli slabá a hříšná. Také mě oslovuje v této době jeho schopnost vnímat a rozlišovat vnitřní hnutí, myšlenky a emoce a pak ta hnutí zvládat a pracovat s nimi, aby nám tyto věci nebránily v radosti ze služby Bohu, abychom měli radost a opravdový pokoj," říká P. Hylmar. Při podvečerní mši svaté převezme službu rektora kostela sv. Ignáce - jeho předchůdce P. Pavel Bačo se rozloučí, jeho nové působiště bude na Slovensku.

Ignác z Loyoly (1491-1556) pocházel z urozené baskické rodiny. Sloužil jako páže na dvoře španělského krále Ferdinanda Aragonského, později se stal vojákem a léčení vážného zranění ho přivedlo k rozvíjení duchovního života. V roce 1534 založil jezuitský řád, který dal plně do služby papeži. Stal se prvním generálem Tovaryšstva, jehož hlavní heslo zní „Omnia ad maiorem Dei gloriam" neboli „Vše pro větší slávu Boží". Ještě v 16. století přišli první jezuité do českých zemí. V současnosti Tovaryšstvo Ježíšovo mimo jiné provozuje křesťanskou základní školu Nativity v Děčíně a má na starosti duchovní správu poutních míst na Velehradě a Svatém Hostýně.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony