Zemřel bývalý představený Tovaryšstva Ježíšova

Zemřel bývalý představený Tovaryšstva Ježíšova
20. května 2020 Události Autor: Eva Svobodová

Ve věku 84 let dnes zemřel někdejší generální představený jezuitů p. Adolfo Nicolás Pachón, jenž stál v čele řádu v letech 2008-2016.

Pocházel z Palencie na severu Španělska, většinu života prožil na jezuitských misiích jihovýchodní Asii a Tichomoří. Vystudoval a kněžské svěcení přijal v Tokiu, kde pak také vyučoval na místní univerzitě. Na Filipínách pak v letech 1976-1984 vedl Východoasijský pastorální institut. Později se stal rektorem jezuitského scholastikátu v Tokiu a v 90. letech stanul v čele japonské jezuitské provincie. Nejvyšším představeným Tovaryšstva Ježíšova se stal v roce 2008 po jmenování tehdejším papežem Benediktem XVI., s nímž ho dlouhodobě pojily dobré vztahy. Přestože je titul jezuitského generála s doživotní platností, rozhodl se otec Nicolás v roce 2016 pro svůj pokročilý věk rezignovat. Ke stejnému, do té doby bezprecedentnímu kroku, se uchýlil i jeho předchůdce Peter Hans Kolvenbach. Po odchodu z úřadu generálního představeného se Adolfo Nicolás vrátil do zpět Tokia, kde žil v tamní jezuitské komunitě. Jeho nástupce p. Arturo Sosa podle Vatican News uvedl, že Tovaryšstvo na otce Nicoláse vzpomíná jako „na muže milosti a moudrosti, prostého, pokorného a oddaného“.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony