Otčenáš v romštině provází papežovu návštěvu košického Luníku

Otče náš v romštině provází papežovu návštěvu košického Luníku
14. září 2021 Události Autor: Daniel Blažke

Slovenští Romové připravili překlad modlitby Otčenáš. Na setkání se Svatým otcem na košickém sídlišti Luník IX. se připravovali i modlitbou novény k romským blahoslaveným Zefirinovi a Emilii, ke které se scházeli se členy majoritní společnosti. Modlitbu připravili a textově sjednotili místní salesiáni.

Do romštiny byly přeloženy i modlitby Zdrávas Maria, Sláva Otci a různé komunity se modlí i růženec. Takto vypadají tři modlitby v romském jazyce. 

DADE AMARO - Otče náš
Dade amaro, so sal pro upripen,
te avel ašardo Tiro nav,
Tiro thagaris te avel.
Avka sar andro upripen avka the pre phuv.
Sako ďivesutno maro de amen adaďives.
the odmuk amenge amare bini,
sar amen odmukas olenge, so amen košen.
The nadomuk, hoj pale te peras andre bini
the le amendar savoro nalačhipen.
Amen.

AV AŠARDI, MARIA - Zdrávas Maria
Av ašardi, Maria, kamibena pherdi, o Raj tuha,
ašarďi sal maškaro džuvľa
the ašardo te avel tiro čhavo o Ježiš.
Sunti Marija, le Devleskero daj,
mange vaš amenge binoskere,
akana the sar avela amari meribnaskeri ora.
Amen.

AŠUNĎIPEN LE DADESKE - Sláva Otci
Ašunďipen le Dadeske the o Čhavoske
the o Spirito suntoneskre,
sar ehas pro anglal, avka te avel the akana,
the pro but

Zdroj: Radio Lumen, new.lunik9.sk aver vachta.
Amen.

"Nikdo v církvi se nesmí cítit odstrčený nebo odložený. Není to jen způsob mluvení, je to způsob, jak být církví. Protože být církví znamená žít tak, jak nás povolal Bůh, znamená to cítit se vlastníkem života, být součástí jednoho týmu. Ano, protože Bůh nás tak chce, každého jinak, ale všechny spojené kolem něj. Pán nás vidí společně. My všichni," řekl papež obyvatelům tohoto sídliště, které bývá označováno největším evropským ghettem. I když kvůli jeho příjezdu došlo k několika úpravám a vybudování nové cesty, stále Luník IX. zůstává přelidněným místem s omezenou možností elektřiny a vody. Romové sem přišli v roce 1979, když byla jejich vesnice nedaleko čtvrti zničena. V polovině 80. let tvořili Romové již polovinu z přibližně 2 000 obyvatel. Neromští obyvatelé místo postupně opouštěli. Dnes má čtvrt kapacitu asi 2500, ale žije zde téměř 5000 lidí. Dvanáctičlenné rodiny se tísní ve dvou nebo třech místnostech. 

A jak vnímal událost P. Martin Holík, který se jí osobně zúčastnil? 

"Setkání na košickém Luníku 9 se vymykalo tomu, co si pod návštěvou hlavy církve představujeme. Starý muž kdesi z jižní Ameriky, hlava půldruhé miliardy katolických křesťanů si vyhlédne k návštěvě malou zemi a v ní nejopuštěnější sídliště za městským okruhem, jaké si jen můžete přestavit. Není bez lidí, těch je tam ažaž, je opuštěné tím, že je v něm jen jiskérka naděje. O obtížích života zde mimo jiné svědčili před papežem manželé, jimž pak František adresně odpovídal, a tím mluvil ke všem přítomným, nejen Romům. Bralo to za srdce. Jiskra naděje v podobě nepředstíraného zájmu, soucitu ale i výzev papeže Františka. Program byl vynikající, lidé usměvaví, zpěv, tanec, modlitba; mimochodem – prvně v životě jsem se modlil růženec v romštině. Františku, díky!" referuje P. Martin Holík.

Foto: Martin Holík, Radio Proglas

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony