Nová rozvolnění na Slovensku i ve Švýcarsku se týkají také účastníků bohoslužeb

Slovenští a švýcarští věřící mohou čerpat z nových rozvolnění ve svých zemích
19. dubna 2021 Události Autor: Eva Svobodová

Slovensko dneškem v rámci celkového rozvolňování protiepidemických opatření umožňuje účast na veřejných bohoslužbách. Po čtyřech měsících tak mohou věřící opět zamířit do kostelů na slavení mší.

Podmínkou je dodržení limitu maximálně jednoho člověka na 15m2 plochy určené pro účastníky bohoslužby. Pokud je tato plocha menší než 90 m2, může zde být nejvýše šest osob, přičemž se nezapočítávají děti do 10 let. Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slovenské věřící vyzval, aby, pokud je to možné, obnovili nejpozději příští neděli svou osobní účast na mších svatých:

25. dubna bude neděle Dobrého pastýře, první neděle otevřených kostelů. Náš Pán, dobrý pastýř, nás zve a stejně tak i já jako pastýř diecéze: Vraťte se do kostelů na slavení mší. Stále jsou značná omezení v počtu zúčastněných. Všechny stanovené předpisy je nutné dodržet, protože jde o zdraví a životy, které jsou velkým Božím darem. Do kostelů se tedy nedostanou všichni, kteří chtějí. Dokud to takto bude, platí dispens od povinné účastí na mši svaté v neděli a v nařízené svátky.“

Uvolnění pro účastníky bohoslužeb zavádí od tohoto týdne také Švýcarsko. Náboženská shromáždění pod širým nebem jsou možná až do počtu sta osob. Ve vnitřních prostorách platí i nadále limit padesáti účastníků. Zároveň země povoluje na bohoslužbách hromadný zpěv. Dosud mohli zpívat pouze profesionální hudebníci. Nadále však platí, že věřící musejí mít i při zpěvu zakrytá ústa.

Foto: archiv