Nová polská státní komise pro sexuální zneužívání dětí předložila svou první podrobnou zprávu

Nová polská státní komise pro sexuální zneužívání dětí předložila svou první podrobnou zprávu.
29. července 2021 Události Autor: Daniel Blažke

Podle zprávy je v přibližně 29 procentech případů, které byly komisi dosud oznámeny nebo které komise sama zaznamenala, obviněným duchovní: ve 100 z 349 případů. V 68 případech je obviněným rodič, ve 36 případech jiný příbuzný. Šéf komise Blazej Kmieciak v rozhovoru pro polskou tiskovou agenturu KAI vysvětlil, že ze zprávy nelze vyvodit závěr, že 29 procent všech pedofilních násilníků jsou duchovní. Podle studií citovaných ve zprávě se však duchovní podílejí na přibližně jednom procentu pedofilních trestných činů.

Zpracovatelská komise, o níž rozhodl parlament, eviduje od listopadu případy zneužívání dětí mladších 15 let. Jedním z hlavních bodů více než 250stránkové zprávy je analýza všech případů registrovaných do konce června. Komise rovněž předkládá návrhy na zlepšení právní a trestněprávní ochrany dětí. Odborníci mimo jiné doporučují, aby soudnictví upřednostnilo trestní řízení ve věcech zneužívání dětí a aby byl zaveden obhájce dětí. Přísnější tresty jsou rovněž důležité, ale musí jít ruku v ruce s upuštěním od mírných trestů ukládaných například za trestné činy sexuálního zneužívání dětí na internetu, jak popsal Kmieciak v rozhovoru pro KAI. Uvedl také, že přerušení trestu nebo odložení trestu v takových případech je "nedorozumění se strašnými důsledky".

Kmieciak se rovněž vyslovil pro důkladné prozkoumání a analýzu reakcí na trestné činy zneužívání ve všech profesních odvětvích, která se podílejí na péči o děti, jejich léčbě a podpoře. "Katolická církev provedla dvě šetření. Je samozřejmě vhodné je podrobit vnější sekundární analýze, ale je to jediné prostředí, které zatím provedlo jakousi autodiagnostiku situace," uvedl šéf Státní hodnotící komise.

Pokud jde o případy z duchovního sektoru, kterých se týká tato zpráva, uvádí, že 55 nahlášených případů zneužívání, kterého se měli dopustit duchovní, předala státní komise státnímu zastupitelství. V 36 případech existovalo podezření, že náboženská obec neinformovala orgány činné v trestním řízení okamžitě, přestože věděla o věrohodném obvinění. V Polsku za to hrozí až tři roky vězení. Podle zprávy byl nejmladší údajné oběti zneužívání jeden rok.

Podle zprávy si komise koncem června vyžádala od vatikánské Kongregace pro nauku víry řadu údajů. Chce například vědět, kolik trestních řízení pro sexuální násilí na dětech bylo od roku 2002 vedeno proti polským duchovním a kolik kněží bylo propuštěno z duchovního stavu. Na odpověď se stále čeká.

Komise si vyžádala informace také od dalších církví a svědků Jehovových. Pravoslavná církev, která má 600 tisíc členů a je druhou největší polskou denominací, uvedla, že si není vědoma žádných případů zneužívání dětí duchovními. Většina ostatních denominací zatím neposkytla žádné informace.

zdroj: Kathpress